Sökning: "von Wright"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden von Wright.

 1. 1. Socialisationsprocessen : metaforer och synsätt hos blivande lärare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik

  Författare :Moira von Wright; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad eller vem? : En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Moira von Wright; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; intersubjektivitet; pedagogisk teori; pedagogisk filosofi; pragmatism; Mead; lärare-elev relationer; relationell; mening; pedagogiska möten; subjektivitet; pedagogik; Education; Intersubjektivitet; Pedagogisk teori; Pedagogisk filosofi; Pragmatism; Lärare-elev relationer; Relationell; Mening; Pedagogiska möten; Subjektivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

  Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

  Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER

 4. 4. Teknikens värld- flickors värld: : en studie av yngre flickors möte med teknik i hem och skola

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Inga-Britt Skogh; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology; technical training; girls; compulsive comprehensive school; attitude; behaviour; logic of events; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Technology; comulsive comprehensive school;

  Sammanfattning : The thesis focuses on our society's great need of technical competence. Even though the prospects for the future are very good, research shows that teenaged girls often express a negative attitude towards technology. The question is whether girls in the earlier school years also express a negative attitude towards technology. LÄS MER

 5. 5. Digitala skrivtavlor - till vad, hur och varför? En studie om den digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lärarperspektiv

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Tor Ahlbäck; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didacts; Teacher; Teaching; Digitization; School; Interactive whiteboard; IWB; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine in what aspects the interactive whiteboard (IWB) has contributed to the digitalization of our schools, and how it may have changed the actual teaching in the classroom. This research explores this question from a didactic perspective, as well as from the perspective of the teachers’ reflections. LÄS MER