Sökning: "voice rest"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden voice rest.

 1. 1. Vocal Loading and Recovery

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Susanna Whitling; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :vocal loading; vocal recovery; functional dysphonia; voice rest; voice accumulation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Speech, voice, language and cognition in individuals with spinocerebellar ataxia (SCA)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

  Författare :Ellika Schalling; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Spinocerebellar ataxias (SCA) constitute a group of genetically defined hereditary, degenerative, progressive diseases affecting the cerebellum and its connections. Few previous investigations have focused on how SCA affects different aspects of communication. LÄS MER