Sökning: "voice function"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden voice function.

 1. 1. Voice use in teaching environments: Speakers' comfort

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Viveka Lyberg Åhlander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; voice; vocal load; teachers; voice quality; room acoustics; work environment; F0; Sound pressure level; vocal dose; high-speed imaging; voice accumulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Undervisning ställer stora krav på lärares röster. Rösten behövs som ett pedagogiskt verktyg, i kommunikation med eleverna, i allt ifrån högläsning till instruktioner i idrottshallen. I en studie från 1996 beskrev Fritzell (1996) att lärare är överrepresenterade i väntrummen på röstmottagningarna. LÄS MER

 2. 2. Unilateral Cleft Lip and Palate Speech, Voice and Nasal Function in Adults

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Staffan Morén; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adult; Cleft Lip; Cleft Palate; Cross-Sectional Studies; Control Groups; Dysphonia; Follow-Up Studies; Humans; Nasal Obstruction; Nose Deformities; Otolaryngology; Quality of Life; Reconstructive Surgical Procedures methods; Retrospective Studies; Treatment Outcome; Voice Quality; Acoustic; Oto-Rhino-Laryngology; Oto-rhino-laryngologi;

  Sammanfattning : Cleft lip and palate (CLP) is the most common craniofacial malformation. Even after repair of the cleft there may be persistent symptoms affecting speech, voice, nasal breathing, dentition, appearance and quality of life. LÄS MER

 3. 3. Radiotherapy and voice rehabilitation in laryngeal cancer: Effects on quality of life and voice function

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Therese Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Laryngeal cancer; Radiotherapy; Voice rehabilitation; Quality of life;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to describe the effects of radiotherapy following laryngeal cancer on health-related quality of life (HRQL) and voice function as well as to assess the efficiency of voice rehabilitation. Patients treated by radiotherapy for laryngeal cancer were included in the study and randomised into two groups, one intervention group receiving voice rehabilitation and one control group. LÄS MER

 4. 4. Voice Rehabilitation and Functional Outcomes Following Radiotherapy for Laryngeal Cancer

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lisa Tuomi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; voice quality; voice training; laryngeal neoplasms; patient outcome assessment; quality of life; radiotherapy;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to evaluate the effects of radiotherapy and voice rehabilitation on voice function and Health Related Quality of Life (HRQL) following treatment for laryngeal cancer. Patients treated for laryngeal cancer were prospectively studied pre-radiotherapy and 1, 6 and 12 months post-radiotherapy. LÄS MER

 5. 5. Aerodynamic measurements of normal voice

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, University of Stockholm

  Författare :Eva Holmberg; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Normal voice; inverse filtering; glottal airflow waveform; subglottal air pressure; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Phonetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Fonetik; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : Vocal fold vibration results from an alternating balance between subglottal air pressure that drives the vocal folds apart and muscular, elastic, and restoring forces that draw them together. The aim of the present thesis is to present quantitative data of normal vocal function using a noninvasive method. LÄS MER