Sökning: "vocal folk music"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden vocal folk music.

 1. 1. Kurbits-ReBoot svensk folksång i ny scenisk gestaltning

  Detta är en avhandling från Sibelius-Akademin

  Författare :Susanne Rosenberg; Kungl. Musikhögskolan.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Folk song; stage presence; vocal performance studies; performance; variation; improvisation; flow; interpretation; artistic research; folk hymns; ballads; folk vocal styles; herding calls; kulning; folksång; scenisk gestaltning; musikupplevelse; performans; variation; improvisation; flow; interpret; interpretation; konstnärlig forskning; folkliga koraler; ballader; sångsätt; kulning;

  Sammanfattning : This artistic research project is an explorative study in new forms of expression of Swedish folk singing in a scenic context, exploring expressive qualities in traditional Swedish folk song from the point of view of the folk singer as a creative performer. The fundamental research question is how, in a scenic context, can space be given to what is a characteristic quality of traditional folk song, namely creative interpretation in the moment, through variation and improvisation using the song as a concept rather than a fixed work. LÄS MER

 2. 2. Med rösten som instrument : Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Svenskt visarkiv

  Författare :Ingrid Åkesson; Uppsala universitet.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; musikvetenskap; Musicology; Musicology; authenticity; creativity; cultural heritage; ethnomusicology; folk music; formalization; gender; genre-crossing; institutionalization; mediaization; oral transmission; performance; post-revival; professionalization; repertoire; revival; revitalization; singing style; tradition; Sweden; vocal folk music; Musikvetenskap; musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : The point of departure for this ethnomusicological study is the increasing interest in vocal genres and expressions in Swedish folk music milieus from the late 1980s. This “vocal vogue” is linked to the process in which folk music moves from a state of revitalization to a state of established “genre” or subculture/micromusic. LÄS MER