Sökning: "vocabulary tests"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden vocabulary tests.

 1. 1. Extramural English Matters Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Pia Sundqvist; Solveig Granath; Hugo Wikström; June Miliander; Magnus Ljung; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Extramural English; out-of-school learning; implicit learning; learner language; oral proficiency; oral fluency; second language acquisition; second language learning; ESL; EFL; vocabulary acquisition; assessment; speaking tests; language diary; motivation; self-efficacy; anxiety; speech; oral communication; core vocabulary; peripheral vocabulary; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : The present study examines possible effects of extramural English (EE) on oral proficiency (OP) and vocabulary (VOC). The study is based on data collected from Swedish learners of ESL in grade 9 (aged 15-16; N=80; 36 boys, 44 girls) over a period of one year. LÄS MER

 2. 2. Gruppskillnader i Provresultat uppgiftsinnehållets betydelse för resultatskillnader mellan män och kvinnor på prov i ordkunskap och allmänorientering

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Christina Stage; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Test bias; item bias; content bias; sex bias; sex differences; vocabulary tests; tests on general knowledge;

  Sammanfattning : The present monograph deals with the problem of sex differences in test results from various angles. Initially, the aim was to investigate whether the use of test results in selection could be considered fair in spite of sex differences in test score averages. LÄS MER

 3. 3. Testing English Collocations : Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Henrik Gyllstad; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign languages teaching; Applied linguistics; Språkinlärning; Language learning; vocabulary size; learning level; Swedish advanced learners of English; validity; second language vocabulary acquisition; test development; reliability; collocation; language testing; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The research reported in this thesis has two main aims. The first aim is to develop tests capable of yielding reliable and valid scores of receptive knowledge of English collocations as a single construct, for use with advanced L2 learners of English. LÄS MER

 4. 4. Läsutveckling under mellan- och högstadiet En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Stenlund; Diana Berthén; Ulla Ek; Ulf Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Longitudinal; middle school; lower secondary school; reading ability; reading difficulties; reading development; decoding; vocabulary; reading comprehension; questionnaire; strategies; interview; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two studies, a middle school study and a follow-up study. In the middle school study, the reading ability of a group of middle school students, of which some have reading difficulties, is described and analyzed along with the classroom conditions the students are given for the development of their reading abilities. LÄS MER

 5. 5. Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning

  Detta är en avhandling från Logopedics, Phoniatrics and Audiology

  Författare :Ketty Holmström; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Language impairment; Lexical organization; Bilingualism; Vocabulary assessment; Word association;

  Sammanfattning : Children with language impairment (LI) often exhibit lexical difficulties with negative consequences for school success. Lexical size and lexical organization have both been found to be affected, with problems in lexical organization exceeding those in lexical size. LÄS MER