Sökning: "visual"

Visar resultat 1 - 5 av 1868 avhandlingar innehållade ordet visual.

 1. 1. Vilan i förskolan 1910-2013 : Visuella material och visuell metodologi

  Författare :Sofia Grunditz; Anne-Li Lindgren; Sofia Frankenberg; Katarina Gustafson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Early childhood Education and Care; Naptime; Visual Remake; Preschool history; Ethnography; Visual analysis; Ethnomethodology; förskola; vila; visuell remake; förskolehistoria; etnografi; visuell analys; etnometodologi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore preschool naptime during the period 1910–2013 through visual materials, films and photographs produced by different actors for various purposes at various historical times, and to develop a visual methodology that works with complex visual materials. Even though naptime is central to everyday life in preschool, it is an activity that is rarely a focus of Early Childhood Education research. LÄS MER

 2. 2. Visby visuellt : föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv

  Författare :Carina Johansson; Svante Beckman; Karin Becker; Torunn Selberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Mindscapes; cultural heritage politics; visual culture; Visby; ruins; gazes; construction of place; the Middle Ages; Mindscapes; kulturarvspolitik; visuell kultur; Visby; ruiner; seende; platskonstruktion; medeltid; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera de roller bilder har i skapandet av dominerande föreställningar om en plats. Exemplen är hämtade från Visby, en stad med välkända medeltida lämningar på ön Gotland i Östersjön. LÄS MER

 3. 3. Bildundervisning i möte med samtidskonst : bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

  Författare :Anna Jonsson Widén; Hans Örtegren; Anders Marner; Venke Aure; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Visual Art Education; Contemporary Art; Teacher Education; Continuing Professional Development; Compulsory School; Secondary School; Folk high School; Voluntary Art School; Cultural Semiotics; Frame factor Theory; Bildundervisning; samtidskonst; lärarutbildning; kompetensutveckling; grundskola; gymnasieskola; folkhögskola; kulturskola; kultursemiotik; ramfaktorteori; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and review the visual art teaching profession from a wider cultural perspective. This can lead to a better understanding of how teachers in 2000s Sweden manage change and relate to their task. LÄS MER

 4. 4. Visual Storytelling Interacting in School : Learning Conditions in the Social Science Classroom

  Författare :Linnéa Stenliden; Jörgen Nissen; Eva Reimers; Mikael Jern; Monika Vinterek; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data visualization; geovisual analytics; visual storytelling; interaction; learning activities; learning conditions; social science education; Data visualisering; geovisual analytics; visual storytelling; interaktion; läraktivitet; lärandevillkor; samhällsorienterande undervisning;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to understand how technology for visual storytelling can be shaped and used in relation to social science education in primary school, but also how social dimensions, technical and other matters create emerging learning conditions in such an educational setting. The visual storytelling technology introduced and used in the study is ‘the Statistics eXplorer platform, a geovisual analytics. LÄS MER

 5. 5. Visuella vändningar : Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

  Författare :Cecilia Lindhé; Anna Williams; Peter Forsgren; Anders Ohlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Kerstin Ekman; image; ekphrasis; intermediality; iconic; filmic and virtual projection; narratology; dialogicity; intertextuality; W. J. T. Mitchell; Mikhail Bakhtin; Eyvind Johnson; Rune Hagberg; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; WJT Mitchell;

  Sammanfattning : This is a dissertation on how an aesthetics of fiction is formulated at the intersection of, and oscillation between, image-construction and image-criticism in three novels by Kerstin Ekman: En stad av ljus (1983), Händelser vid vatten (1993), and Gör mig levande igen (1996). The purpose of the dissertation is to analyze the movement of this oscillation and demonstrate how it is intertwined, not only with the aesthetic practice characterizing these novels, but also with their interpretation of the past and the contemporary. LÄS MER