Sökning: "visual practices"

Visar resultat 1 - 5 av 124 avhandlingar innehållade orden visual practices.

 1. 1. Vilan i förskolan 1910-2013 : Visuella material och visuell metodologi

  Författare :Sofia Grunditz; Anne-Li Lindgren; Sofia Frankenberg; Katarina Gustafson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Early childhood Education and Care; Naptime; Visual Remake; Preschool history; Ethnography; Visual analysis; Ethnomethodology; förskola; vila; visuell remake; förskolehistoria; etnografi; visuell analys; etnometodologi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore preschool naptime during the period 1910–2013 through visual materials, films and photographs produced by different actors for various purposes at various historical times, and to develop a visual methodology that works with complex visual materials. Even though naptime is central to everyday life in preschool, it is an activity that is rarely a focus of Early Childhood Education research. LÄS MER

 2. 2. Visby visuellt : föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv

  Författare :Carina Johansson; Svante Beckman; Karin Becker; Torunn Selberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Mindscapes; cultural heritage politics; visual culture; Visby; ruins; gazes; construction of place; the Middle Ages; Mindscapes; kulturarvspolitik; visuell kultur; Visby; ruiner; seende; platskonstruktion; medeltid; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera de roller bilder har i skapandet av dominerande föreställningar om en plats. Exemplen är hämtade från Visby, en stad med välkända medeltida lämningar på ön Gotland i Östersjön. LÄS MER

 3. 3. The Medal in Early Modern Sweden : Significances and Practices

  Författare :Ylva Haidenthaller; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Medals; medal art; Sweden; early modern period; visual culture; materiality; art anthropology; visual media; gift giving; memoria; numismatics; self-fashioning; uses of art; emblem;

  Sammanfattning : This thesis analyses medals issued between 1560 and 1792 in Sweden and studies the practices and roles related to these objects. It aims to contribute to the understanding of the varying uses and functions of early modern medals by applying a long-term perspective that connects Renaissance, Baroque, and Neoclassical medals. LÄS MER

 4. 4. Visuella möten i klassrummet : Bilddidaktiska konstruktioner av kunskap och positioner i gymnasieskolan

  Författare :Mari Hysing; Carola Nordbäck; Mats Tegmark; Gunn Nyberg; Anette Göthlund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; art didactics; classroom practices; educational work; images; power knowledge relations; upper secondary school; visual art education; visual culture; visual meetings;

  Sammanfattning : Due to developments in visual technology, teachers and students are exposed to an increasing number of images in their everyday life, which also finds its way into the classroom. This study aims to contribute to further understanding of how knowledge and positions are constructed in visual meetings in the classroom by problematizing the discursive practice of visual art education in upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. Visual Storytelling Interacting in School : Learning Conditions in the Social Science Classroom

  Författare :Linnéa Stenliden; Jörgen Nissen; Eva Reimers; Mikael Jern; Monika Vinterek; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data visualization; geovisual analytics; visual storytelling; interaction; learning activities; learning conditions; social science education; Data visualisering; geovisual analytics; visual storytelling; interaktion; läraktivitet; lärandevillkor; samhällsorienterande undervisning;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to understand how technology for visual storytelling can be shaped and used in relation to social science education in primary school, but also how social dimensions, technical and other matters create emerging learning conditions in such an educational setting. The visual storytelling technology introduced and used in the study is ‘the Statistics eXplorer platform, a geovisual analytics. LÄS MER