Sökning: "virulence factors"

Visar resultat 1 - 5 av 222 avhandlingar innehållade orden virulence factors.

 1. 1. Foodborne Virulence: Staphylococcus aureus Enterotoxins A and D

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Nina Wallin; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; environmental factors; phage-encoded virulence; in vivo; enterotoxin D; enterotoxin A; gene expression; Staphylococcus aureus; virulence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Uppskattningsvis 30 % av befolkningen i industrialiserade länder drabbas varje år av förgiftningar och infektioner överförda via livsmedel och frekvensen i utvecklingsländer tros vara högre. För att kunna producera säker mat behövs mer kunskap om vilka egenskaper hos livsmedelsburna patogener, dvs. LÄS MER

 2. 2. Identification of new virulence factors in Francisella tularensis

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet

  Författare :Anna-Lena Forslund; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Francisella tularensis; regulation; virulence; Hfq; DsbA; type IV pili; membrane; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : Francisella tularensis, the causative agent of tularemia, is a highly virulent bacterium with an infection dose of less than ten bacteria. The ability of a pathogen to cause infection relies on different virulence mechanisms, but in Francisella tularensis relatively few virulence factors are known. Two F. LÄS MER

 3. 3. Virulence Factors and Motility Mechanisms of Pathogenic Neisseria

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Genetics, Microbiology and Toxicology, Stockholm University

  Författare :Jens Eriksson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neisseria; Virulence factors; Type IV pili; PilT; PilU; NafA; NhhA; Twitching motility; molekylärgenetik; Molecular Genetics;

  Sammanfattning : Neisseria gonorrhoeae and Neisseria meningitidis are two closely related human specific pathogens. Neisseria gonorrhoeae is the causative agent for the sexually transmitted disease gonorrhea and often causes asymptomatic infections in women which is a cause of infertility. LÄS MER

 4. 4. Analysis of the molecular interplay between Streptococcus pyogenes and its human host

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Björn Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Biomedicinska vetenskaper allmänt ; Regulation; General biomedical sciences; IdeS; Enzyme; Virulence factors; Virulence; Bacteria; Streptococci; bakteriologi; virologi; mykologi; GAS; Protein; Mikrobiologi;

  Sammanfattning : The common human pathogen Streptococcus pyogenes is the causative agent of numerous mild and severe clinical conditions. It expresses a number of secreted or cell wall-anchored proteins that modulate the human immune system and facilitate colonization and spread of the pathogen in the human host. During S. LÄS MER

 5. 5. Drosophila-Serratia as a host-parasite system : defence mechanisms and virulence factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Casper Flyg; Stockholms universitet.; [1986]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER