Sökning: "violence risk"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade orden violence risk.

 1. 1. Violence in Caring Risk factors, outcomes and support

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Eija Viitasara; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Violence; workplace; health-and-care; personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording; Violence; health-and-care personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording.;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to promote knowledge of violence against personnel in municipal caring by studying its magnitude, the risk factors involved, its consequences, and the significance of social support and prevention. A subsidiary aim was to develop methods for surveying and analyzing workplace violence in a care setting. LÄS MER

 2. 2. Separationer och mäns våld mot kvinnor Separations and men's violence against women

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hans Ekbrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; violence; divorce; separation; custody negotiations; mothers; fathers; forms of violence; psychological violence; sexual violence; threats;

  Sammanfattning : Men's violence against women is analysed in the context of heterosexual relationships which have ended. The process of separation and the negotiations on custody, visitation and maintenance are affected by men's use of violence and these processes also change the conditions for and the extent of that violence. LÄS MER

 3. 3. Risk and prediction of violent crime in forensic psychiatry

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Christina Gustavson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violence; forensic risk assessment; risk factors; recidivism;

  Sammanfattning : Objective: To test the predictive accuracy for violent recidivism of the age at onset of substance abuse, the platelet MAO-B activity, and various combinations of criminological and clinical risk factors among violent offenders in a prospective Swedish follow-up study. Subjects: One hundred violent offenders, consecutively admitted for forensic psychiatric investigations between 1998 and 2001 (baseline). LÄS MER

 4. 4. Space and Sensibility Young Men’s Risk-Taking with Motor Vehicles

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tanja Joelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; age; class; place; spatial boredom; risk­‐taking; violence; violations; ethnography; Kön; maskulinitet; ålder; klass; plats; rumslig tristess; risktagande; våld; kränkning; etnografi;

  Sammanfattning : I denna etnografiska studie av "Volvoraggare" i ett stadsnära samhälle i Sverige undersöks risktagande praktiker med motorfordon, såsom fortkörning och sladdande, och analyseras i förhållande till ålder, kön, klass och plats. Unga mäns risktagande med motorfordon genererar ofta offentlig debatt som en trafiksäkerhetsfråga, vilket har resulterat i olika politiska förslag som t. LÄS MER

 5. 5. Violence exposure among Swedish youth

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Helena Blom; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violence; adolescent; self-injurious behaviour; suicidal ideation; mental health; reproductive health; youth; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : BackgroundViolence is a global public health problem and violence among youth is a matter of high priority. Adolescence and young adulthood are important periods for the foundation of future health. LÄS MER