Sökning: "vinterkriget"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet vinterkriget.

 1. 1. Solidaritet på prov : finlandshjälp under vinterkriget

  Författare :Erik Carlquist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Finska vinterkriget 1939-1940;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finlands sak : svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940

  Författare :Alf W. Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Finska vinterkriget 1939-1940; Politik; historia; Sverige; 1939-1945 andra världskriget ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nordens Frihet : Samfundet, tidningen, kretsen

  Författare :Tora Byström; Bosse Sundin; Per Wisselgren; Jonas Hansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The Association Nordens Frihet; the Magazine Nordens Frihet; circles; network; friendship; the Second World War; the Finnish Winter War; the Finnish Continuation War; political core concepts; Scandinavia; Nordic union; anti-Nazism; anti-Communism; neutrality; democracy; liberal; the Cold War.; Samfundet Nordens Frihet; tidningen Nordens Frihet; krets; nätverk; vänskap; andra världskriget; finska vinterkriget; finska fortsättningskriget; politiska kärnbegrepp; Norden; nordisk union; antinazism; antikommunism; demokrati; liberal; nationell; neutralitet; kalla kriget.; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The thesis deals with "Samfundet Nordens Frihet" ['The Association Scandinavia’s Freedom'], its magazine with the same name, Nordens Frihet, and the circle that constituted the magazine’s editorial committee. Nordens Frihet was founded as a direct consequence of the outbreak of the Finnish Winter War on November 30 1939 and was a very active part of the Swedish Finland Movement. LÄS MER

 4. 4. Återställandets konst - Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864–1964

  Författare :Tomas Bro; Enheten för medicinens historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; history of medicine; International cooperation; Neutrality; Military; Nursing; Red Cross; War Studies; Medicinhistoria;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är besparat från direkt inblandning i krig sedan 200 år.Under samma tid har svenska läkare vid flera tillfällen medverkat i utländskakonflikter. Samlade studier om dessa individer har hittills saknats. LÄS MER