Sökning: "viktigt"

Visar resultat 1 - 5 av 1639 avhandlingar innehållade ordet viktigt.

 1. 1. Viktigt - men inget för mig : Ungdomars identitetsbygge och attityd till naturvetenskap

  Författare :Magnus Oskarsson; Svein Sjöberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver. På detta sätt vill jag svara på frågan:Vad är relevant NO-undervisning i grundskolan?Datainsamling har skett genom en enkät till 751 femtonåriga elever och 110 lärare på 29 skolor med årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Attitudes towards Sustainable Development. Priorities, Responsibility, Empowerment

  Författare :Marianne Lindström; Marianne Henningsson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainable development; responsibilities; priorities; personality; feelings; empowerment; Agenda 21; control; Psychology; Psykologi; Miljövetenskap; Environmental Science; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The UN conference in Rio on Environment and Development in 1992 was the starting point for the local Agenda 21 work and several Swedish municipalities began their local Agenda 21 processes in 1993. This thesis aims at investigating how people perceive sustainable development in four Swedish municipalities. LÄS MER

 3. 3. Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna

  Författare :Peter Habbe; Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Non-Christian religions; Humaniora; Humanities; Social Contracts; Sagas of Icelanders; Njáls saga; History of Religions; Ritual Studies; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : To make it possible to classify an action as a ritual act we need to know exactly what constitutes it. In this thesis I try, with the aid from literature of the field called ritual studies and the sagas of Icelanders, to sort out what these constituent elements best should consist of if we want to use the term ritual as an analytical tool in the production of knowledge with scientific criteria. LÄS MER

 4. 4. Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg

  Författare :Jan Fredriksson; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; political trust; political culture; Political ethnology; political competence; doing politics; politics and modernity; political field; phenomenology; politician’s identity; political identity; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Political Culture and Social Engagement. An ethnological study of everyday parliamentary life in Helsingborg. The goal of my thesis is to, by examining foundational features which support political culture, make visible prerequisites for political engagement. Using diverse everyday situations, the thesis describes how one “does” politics. LÄS MER

 5. 5. Sleep and insomnia symptoms in adolescence

  Författare :Gita Hedin; Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; Insomnia symptoms; Minimal Insomnia Symptoms Scale; Public Health; Qualitative content analyse; Rasch measurement; Sex; Sleep; Sleep duration;

  Sammanfattning : Insufficient sleep, sleep problems and insomnia are common in adolescents, and insomnia and insufficient sleep are public health concerns that can impact adolescents’ mental and physical health. There are several different treatments for sleep problems and insomnia, and there is a great focus on the problem when it has already arisen. LÄS MER