Sökning: "vikingatid"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet vikingatid.

 1. 1. Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid : text och katalog

  Författare :Anders Carlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Spännen; Gotland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Archaeological Genetics - Approaching Human History through DNA Analysis

  Författare :Evangelia Daskalaki; Anders Götherström; Mattias Jakobsson; Walther Parson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ancient DNA; pyrosequencing; molecular genetics; aDNA; neolithization; evolutionary genetics; mtDNA; viking age; archaeological genetics; genetik; evolutionsgenetik; naturvetenskap; neolitisering; vikingatid; arkeologisk genetik; Biology with specialization in Evolutionary Genetics; Biologi med inriktning mot evolutionär genetik;

  Sammanfattning : There are a variety of archaeological questions, which are difficult to assess by traditional archaeological methods. Similarly, there are genetic and population genetic questions about human evolution and migration that are difficult to assess by studying modern day genetic variation. LÄS MER

 3. 3. Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid : förr och nu

  Författare :Elisabeth Arwill-Nordbladh; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid.... LÄS MER

 4. 4. Smältdeglars härskare och Jerusalems tillskyndare : berättelser om vikingatid och tidig medeltid

  Författare :Anna Hed Jakobsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det nordiska skeppet : teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och medeltid

  Författare :Björn Varenius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Vikingatiden; Medeltiden; Båtar; Fornlämningar; Skeppsbyggeri; Norden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER