Sökning: "view on society"

Visar resultat 1 - 5 av 536 avhandlingar innehållade orden view on society.

 1. 1. Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering : analysmodell och fallstudier

  Författare :Kent Ehliasson; Lars Ingelstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Future studies; long-term planning; Ericsson; Swedish Armed Forces; future issues; architecture of the future study; view on society; view on humanity; view on technology; Planeringsmetoder; verksamhetsplanering; prognoser; långtidsplanering; strategisk planering; stora företag; prognos; fallstudier; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : People use a variety of means to orient themselves towards the future. A more organised approach to handling the future known as "futures studies" is often used in a variety of contexts including long-term planning within large organisations. LÄS MER

 2. 2. The Multinational Company and Society : A Study of Business Network Relationships in Latin America

  Författare :Anna Ljung; Amjad Hadjikhani; Cecilia Pahlberg; Anna Bengtson; Pervez Ghauri; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; society; multinational company; business network; relationship; non-business actor; interdependence; NGO; CSR; emerging economies;

  Sammanfattning : The role of society for the development of multinational companies’ (MNC) business has so far not attracted much scholarly attention in international marketing. Responding to recent calls for further research relating MNCs with society, the aim of this thesis is to enhance the understanding of the MNC relationship with society. LÄS MER

 3. 3. Om det ideella arbetets betydelse : – en studie om människors livsåskådningar

  Författare :Johan von Essen; Carl Reinhold Bråkenhielm; Lars Svedberg; Håkon Lorentzen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Volunteering; civil society; worldview; authenticity; identity; public sphere; citizenship; Systematic theology; Systematisk teologi; Civil society; Worldview; Authenticity; Identity; Public sphere; Citizenship;

  Sammanfattning : The point of departure for this dissertation is the question of how people perceive what it means to be a citizen. In Sweden, voluntary work is a widespread social phenomenon and studying what voluntary work means to people enables the study of an important form of citizenship in contemporary society. LÄS MER

 4. 4. Samtida konst på bästa sändningstid : Konst i svensk television 1956–1969

  Författare :David Rynell Åhlén; Anna Dahlgren; Jeff Werner; Jesper Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Television; modern art; Sweden; arts programming; mediatization; remediation; cultural history of television genres; Sveriges Radio; Kristian Romare; Lennart Ehrenborg; Torbjörn Axelman; Moderna Museet; Multikonst; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mediation of art on Swedish television during the 1950s and 1960s. The aim is to examine how the new medium of television was put to use in the dissemination and promotion of contemporary and modernist art during this time. LÄS MER

 5. 5. Frihet under kontroll : Om kontroll i åkerinäringen

  Författare :Lotta Pettersson; Henrik Tham; Anne Alvesalo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road haulage industry; trucking; formal control; neutralizations; masculinities; occupational crime; criminality; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : This dissertation, based on two studies, examines the significance of formal control, i.e. the actors and agencies whose formal task involves the use of a range of measures to exercise control within the road haulage industry. LÄS MER