Sökning: "video undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden video undervisning.

 1. 1. Undervisning och reflektion Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Anders Bek; Karin Sporre; Jan Mannberg; Bernt Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; reflection; experiential learning; undervisning; reflektion; erfarenhetslärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teaching can be described by the use of experiential learning theory, focusing on the conditions for students’ reflection. The questions are: How can experiential learning theory and theory about reflection be adapted for analysis and description of teaching? How can a concrete teaching practice be analyzed and described by the use of such theory? What conditions for different levels of reflection do different ways of teaching create? In this observational study, the researcher has followed police students at Umeå University during their first semester of study. LÄS MER

 2. 2. Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Kerstin Botö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; litteracitet; undervisning; lek; förskola; förskoleklass; pedagogiskt tv-program; intersubjektivitet; guidat deltagande;

  Sammanfattning : This licentiate thesis aims to contribute to the field of early childhood literacy by focusing on the in situ communication and interaction in literacy activities in preschools and preschool classes. The studied activities were designed by preschool teachers by means of using the educational television programme Life in Letterland (Livet i Bokstavslandet in Swedish) as a point of departure. LÄS MER

 3. 3. Lärares reflektion och professionella utveckling Med video som verktyg

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva-Marie Harlin; Per Andersson; Staffan Larsson; Jonas Almqvist; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärare; folkhögskollärare; folkhögskola; reflektion; överraskning; professionell utveckling; pragmatism; Teacher; folk high school teacher; folk high school; reflection; surprise; professional development; pragmatism;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärares professionella utveckling kan stödjas. Detta har gjorts genom att undersöka vilka konsekvenserna blir av att lärare ser sig själva på videoinspelningar från sin egen undervisning. Resultaten som presenteras bygger på en longitudinell undersökning. LÄS MER

 4. 4. Matematiskt gestaltande i förskolan

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Kerstin Bäckman; Marita Lindahl; Christina Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER

 5. 5. Lärarens väg genom klassrummet Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Marie Tanner; Christina Olin-Scheller; Anders Arnqvist; Fritjof Sahlström; Liisa Tainio; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; literacy; teaching; desk interaction; middle years; Conversation Analysis; New Literacy Studies; epistemic topicalizations; semiotic fields; lärande; skriftspråkande; undervisning; bänkinteraktion; mellanstadiet; samtalsanalys; New Literacy Studies; epistemiska topikaliseringar; semiotiska fält; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This dissertation takes an interest in learning and literacy in everyday interaction in the middle year classroom. It is based on a view of learning as emically construed in social interaction. LÄS MER