Sökning: "video prototype"

Visar resultat 6 - 10 av 27 avhandlingar innehållade orden video prototype.

 1. 6. “Jag älskar att allt ligger överst” : En designstudie av ytinteraktion för kollaborativa multimedia-framträdanden

  Författare :Rikard Lindell; Jan Gustafsson; Staffan Björk; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; surface interaction; interaction design; collaborative live multimedia; ytinterkation; interaktionsdesign; kollaborativ live multimedia; Information technology; Informationsteknik; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Den här doktorsavhandlingen presenterar ytinteraktion som ett gränssnitts-paradigm för grafiska användargränssnitt inom kreativa tillämpningar. Ytinteraktion utgår ifrån användarnas innehåll och allt innehåll presenteras på en oändligt stor tvådimensionell yta. LÄS MER

 2. 7. Large scale and mobile group communication systems

  Författare :Roland Parviainen; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Distribuerade datorsystem; Mobile and Pervasive Computing;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines different attributes of large scale group communication systems such as scalability, security and mobility by studying two different prototype systems - mIR (multicast Interactive Radio) and MES (Mobile E-meeting Services). mIR is a system for large scale real-time music distribution, designed as an interactive radio system for the Internet. LÄS MER

 3. 8. Cavitation Mechanisms Related to Erosion Studies on Kaplan Turbines, Foils, and Propellers

  Författare :Mikael Grekula; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cavitation; experimental studies; cavitation erosion; cavitation mechanisms; hydrodynamics; cavitation noise; cavitation assessment;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis work is to study cavitation behaviours related to erosion. The focus is on processes of observable scale, i.e. the process prior to the micro scale level at which the actual damage is generated. LÄS MER

 4. 9. On the Design and Evaluation of an eHealth System for Management of Patients in Out-of-Hospital Care

  Författare :Anna Gund; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; disease management; personalized care; web-based; internet; eHealth; heart failure; attitudes.; neonatal home healthcare; chronic diseases; home monitoring; telemedicine; health informatics; out-of-hospital care;

  Sammanfattning : This thesis covers the design and evaluation of a generic web-based eHealth system into real clinical settings. Moreover, the use of an off-the-shelf video communication system for out-of-hospital care is tested and evaluated. LÄS MER

 5. 10. Designdialoger i tidiga skeden. Arbetssätt och verktyg för kundengagerad arbetsplatsutformning

  Författare :Peter Fröst; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :arkitektur; medieinflytande; inredning; arbetsplatsutformning; arbetsmiljö; Design;

  Sammanfattning : Today, a new focus on the customer has been established in the building sector. The early phases of building projects has accordingly received greater attention in order to promote the implementation of quality, customer focus and longterm cost-effective real estate business. LÄS MER