Sökning: "victim support"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden victim support.

 1. 1. Gestaltningar av offererfarenheter: samtal med unga män som utsatts för brott

  Detta är en avhandling från Lund University, Dept. of Sociology, P.O. Box 114 SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Veronika Burcar Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; young men; violence; victim status; victimhood; vagueness; support; speech as action; robbery; rhetoric; pronoun; positioning; police; play down; narrative; masculinity; judiciary; identity; humour; crime victim; conversation; constructionism; competence; assault; actor; ambivalence; Criminology; Kriminologi; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling analyseras unga mäns vålds- och offerupplevelser. Studien bygger på olika typer av material men det mest centrala underlaget består av samtalsintervjuer med unga män som har blivit utsatta för misshandel eller rån. LÄS MER

 2. 2. Villiga stödjare och motvilliga offer : Självpresentation och identitetsskapande hos stödjare och brottsoffer

  Detta är en avhandling från Lund University, Dept. of Sociology, P.O. Box 114 SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Lotta Jägervi; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Crime victim; victim support; social identity; self-presentation;

  Sammanfattning : Brottsoffer är ett ord med många konnotationer som har kritiserats för att antyda hjälplöshet och passivitet. Att kategoriseras som brottsoffer är inte alltid välkommet, men medför likväl fördelar, som till exempel möjligheten att driva en rättsprocess och tillgång till stöd och empati. LÄS MER

 3. 3. Mellan systerskap och behandling : Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor

  Detta är en avhandling från Lund University, Dept. of Sociology, P.O. Box 114 SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Sara Helmersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; kvinnojour; socialtjänsten; stöd; samtal; behandling; violence in intimate relationships; abused women; women s shelter; social services; support; counselling;

  Sammanfattning : Stöd till våldsutsatta kvinnor har historiskt sett varit en uppgift för ideellt arbetande kvinnor på kvinnojourer. De senaste två decennierna har kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld förtydligats. LÄS MER

 4. 4. The Emergence of the Crime Victim in the Swedish Social Services Act

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :Carina Ljungwald; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crime victim; domestic violence; social welfare law; social work; social services; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : This study sought to explain how crime victims emerged as a target group in the Swedish Social Services Act in 2001. The findings, derived from legislative documents, a literature review, and focus group interviews with social workers, showed that the 2001 provisions both duplicated and undermined pre-existing provisions of the Social Services Act. LÄS MER

 5. 5. Välviljans variationer. Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anna Rypi; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Kriminologi; Criminology; crises; emotion work; voluntary work; crime victim support; interaction; morality; definition process; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Klassiska såväl som moderna sociologer har hävdat att moralen förlorat sin sammanhållande funktion i samhället. Medan det förmoderna samhället präglades av en betydligt mer entydig moral, som upprätthölls i ljuset av en religiös och rättslig auktoritet, har det sen- eller postmoderna samhället rört sig mot en uppluckring av det gemensamma goda. LÄS MER