Sökning: "vicarages"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet vicarages.

 1. 1. Hus och gård i förändring : Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

  Författare :Göran Ulväng; Mats Morell; Dan Bäcklund; Christer Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; buildings; countryside; 18th-19th centuries; agrarian revolution; agriculture; household; work organisation; economics; manors; vicarages; farms; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The thesis is about what the buildings at manor estates, vicarages and farms looked like and how they changed during the agrarian revolution of the 18th and 19th centuries. Through new clearings, mechanisation, land partition, and increased work distribution and specialisation, production increased vigorously during the period, which generally caused an increase in prosperity and lay the foundation for the subsequent industrial revolution. LÄS MER

 2. 2. Från hav till land eller Kristus och odalen : En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna

  Författare :Johan Runer; Ingmar Jansson; Göran Tagesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Allodium; Apse; Churches; Collective; Common land; Gästning; Late Iron Age; Ledung; Medieval; Middle Ages; Odal; Óðal; Ownership; Pre-Romanesque; Provincial laws; Romanesque; Skötning; Sweden; Symbolism; Vetning; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This dissertation studies the transition from the Viking Age to Middle Ages in Sweden using the Romanesque churches as the main source material. The aim is to explain societal change, especially that connected to land ownership and taxation. LÄS MER

 3. 3. Att flytta Axis Mundi : Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780–1880

  Författare :Kristina Franzén; Ulf Sporrong; Bo Lenntorp; Tomas Germundsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; church-building projects; abandoned churches; Diocese of Strängnäs; Diocese of Växjö; parish council; regional differences; land ownership; bishops; local lords; time-geography; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The investigation takes its point of departure in the Royal Ordinances which regulated church-building during the period 1780–1880 and how the bishops in the Dioceses of Strängnäs and Växjö, respectively, used these Ordinances to restructure and rationalize the parochial landscape, i.e. regulate the number of parishes and churches. LÄS MER