Sökning: "vi dem"

Visar resultat 1 - 5 av 679 avhandlingar innehållade orden vi dem.

 1. 1. Vi manliga lärare : Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Göran Sparrlöf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Mellan 1920 och 1963 var den svenska folkskollärarkåren delad i ett manligt och ett kvinnligt folkskollärarförbund. Förhållandet mellan dessa var spänt och öppna konflikter förekom, men 1946 tystnade polemiken. I stället inledde förbunden ett samarbete, som slutligen resulterade i en sammanslagning. LÄS MER

 2. 2. Chitosan biopolymer as an adsorbent for drinking water treatment Investigation on Arsenic and Uranium

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Md Annaduzzaman; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chitosan Biopolymer; Characterization; Biodegradable; Arsenic V ; Uranium VI ; Adsorption; Isotherm; Kinetic model  ; Chitosan; Biopolymer; Karakterisering; Bionedbrytbar; arsenik V ; uran VI ; Adsorption; Isoterm; Kinetisk modell; Mark- och vattenteknik; Land and Water Resources Engineering;

  Sammanfattning : In many countries over the world (including Sweden), metal toxicity in freshwater resources causes a severe drinking water quality problem and poses a threat to the environment and human health. Among the different toxic metals in the water resources of Sweden, arsenic and uranium are the biggest threats to health. LÄS MER

 3. 3. Morphometric and Landscape Feature Analysis with Artificial Neural Networks and SRTM data Applications in Humid and Arid Environments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Amir Houshang Ehsani; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Self Organizing Map; Neural Network; Morphometric Feature; Landscape; Yardang; Lut Desert; Potential natural vegetation; geoecosystem; Landform; Landsat ETM ; Morphometric Parameters; SRTM; Resolution; Curvatures; DEM.; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis presents a semi-automatic method to analyze morphometric features and landscape elements based on Self Organizing Map (SOM) as an unsupervised Artificial Neural Network algorithm in two completely different environments: 1) the Man and Biosphere Reserve “Eastern Carpathians” (Central Europe) as a complex mountainous humid area and 2) Lut Desert, Iran, a hyper arid region characterized by repetition of wind-eroded features.In 2003, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) released the SRTM/ SIR-C band data with 3 arc seconds (approx. LÄS MER

 4. 4. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 5. 5. "I min familj är vi omusikaliska" en studie av barns musikaliska identitet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Joakim Hellgren; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes som ett musikprojekt på en mindre skola där alla barn i årskurserna fyra till sex deltog. Barnen fick under sju veckor lära sig grunderna i de vanligast förekommande instrumenten i rockgruppsspel. LÄS MER