Sökning: "vi de"

Visar resultat 1 - 5 av 2964 avhandlingar innehållade orden vi de.

 1. 1. English in Primary Education in Sweden and Vietnam : Teaching practices, learner outcomes and out-of-school exposure

  Författare :Vi Thanh Son; Språkinlärning; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; L2 English; primary school; procedural; ; declarative; grammar; 3-sg-s; Sweden; Vietnam; out-of-school exposure;

  Sammanfattning : This thesis investigates the interaction between teaching and learning of English in young learners in Sweden and in Vietnam. It thus brings together two perspectives – teaching and learning – that are seldom compared between cultural contexts. The main focus of the study is to examine procedural and declarative knowledge of English grammar. LÄS MER

 2. 2. Om glappen vi skapar och de märken som blir – materiell-diskursiva praktiker i kommunkontext

  Författare :Linus de Petris; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för min forskning är ett upplevt glapp i IT- och e-förvaltningsutveckling. Policys och strategier har långtgående visioner om hur IT kan och kommer att förändra allt ifrån vårt vardagliga arbete och privatliv till att förändra samhällsstrukturer och maktordningar. LÄS MER

 3. 3. Vi, de neutrale : Skitser til udfordring af akademisk førstehed

  Författare :Lovise Haj Brade; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; akademin; breddad rekrytering; försthet; normkritik; studievana; cap-etnografi; spöken; academia; student recruitment; firstness; study-habit; cap-entography; ghosts; normcritical;

  Sammanfattning : Over the past few years a Ph.D. student has occupied the academic command centre and sketched a number of renovations in order to change the university’s ongoing work to broaden the recruitment of students from homes with no study habit. LÄS MER

 4. 4. "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här" : Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981

  Författare :Jesper Johansson; Lars Olsson; Paulina de los Reyes; Mats Greiff; Lars Ekdahl; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vi och de Andra : Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola

  Författare :Marie Larneby; Susanna Hedenborg; Karin Book; Inger Eliasson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :School sport; sport; gender; norms; process of othering; Idrottsprofilerad utbildning; idrott; genus; normer; andrafieringsprocess; prestationslogik; tävlingslogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and problematize normative patterns related to sport and gender at a sport’s profiled secondary school,and discuss what consequences these patterns may have for student-athletes. The dissertation has an ethnographic approach and the empirical data was collected through observations and semi-structured interviews. LÄS MER