Sökning: "vetenskapliga artiklar omvårdnad"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden vetenskapliga artiklar omvårdnad.

 1. 1. Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries

  Författare :Lina Magnusson; Malcom MacLachlan; Gerd Ahlström; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assistive device; Convention of Rights of Persons with Disabilities; disability; low-income countries; mobility; orthosis; prosthesis; satisfaction; QUEST; Assistive device;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to generate further knowledge about prosthetic and orthotic services in developing countries. In particular, the thesis focused on patient mobility and satisfaction with prosthetic and orthotic devices, satisfaction with service delivery, and the views of staff regarding clinical practice and education. LÄS MER

 2. 2. Searching for the meaning of support in Nursing. A study on support in family care of frail aged persons with examples from palliative care at home

  Författare :Peter Stoltz; Malmö högskola; []
  Nyckelord :family carers; support; aged persons; systematic review; home; at-home; caregivers; older persons; phenomenology; hermeneutics; concepts;

  Sammanfattning : Anhörigas insatser utgör en stor del av den hjälp och assistans som ges till Sveriges hemmaboende äldre personer som lever med en eller flera kroniska sjukdomar. Anhöriga bidrar också till den nationella välfärden genom att balansera hälso- och sjukvårdens kostnader. LÄS MER