Sökning: "vetenskaplig"

Visar resultat 1 - 5 av 98844 avhandlingar innehållade ordet vetenskaplig.

 1. 1. Vetenskaplig kommunikation inom utbildningsområdet - två empiriska studier

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Michael Hansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kumulativitet; utbildningsvetenskap; publicering; bibliometri; vetenskaplig kvalitet; citering.;

  Sammanfattning : Forskningen om utbildning och lärande är omfattande. Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om denna forskning och dess förutsättningar. Forskning ses som ett system för kunskapsbildning och det som studeras är detta systems interna kommunikation i form av publikationer och referenser. LÄS MER

 2. 2. Politisk vetenskap och vetenskaplig politik : Studier i svensk statsvetenskap kring 1900

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Oskar Pettersson; Per Wisselgren; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; political science; social science; democracy; conservatism; parliamentarism; Idé- och lärdomshistoria; Pontus Fahlbeck; Rudolf Kjellén; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the relationship between politics and social science. It studies the field of political science in Sweden around 1900 by analyzing two political scientists: Pontus Fahlbeck (1850–1923) and Rudolf Kjellén (1864–1922). Fahlbeck was Professor of Political Science 1889–1915 in Lund. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial forskningsmiljö och vetenskaplig produktivitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lennart Widenberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Sara Kjellberg; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genre; scholarly communication; blogs; epistemic cultures; library and information studies; science and technology studies; sociotechnical;

  Sammanfattning : It is the aim of this thesis to contribute to a research-based understanding of researchers’ use of blogs as a part of scholarly communication. The following research questions guide the investigation: (1) How are scholarly blogs constructed and used as sociotechnical systems in scholarly communication? (2) Which roles do scholarly blogs play in relation to other forms of scholarly communication? (3) Which expressions of researchers’ relations to the public emerge in scholarly blogs? Four separate research articles make up the main body of the thesis. LÄS MER

 5. 5. Oscariansk antropologi : Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig människosyn

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Olof Ljungström; Jenny Beckman; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; anthropology; archaeology; ethnography; ethnology; history of science; prehistory; typology; physical anthropology; craniology; anthropometrics; racial science; race. Aryan supremacy; comparative method; 19th century; Sweden; Germany; biology; geography; linguistics; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of anthropological research in 19th century Sweden. Its point of departure is the Swedish Society for Anthropology and Geography, founded in 1873. LÄS MER