Sökning: "vetenskaplig rapport ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden vetenskaplig rapport ekonomi.

 1. 1. Marknaden som mönster och monster. Ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978-1998

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Dino Viscovi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomirapportering; experter; ekonominyheter; Rapport;

  Sammanfattning : "Marknaden" eller "den så kallade marknaden" är en ny gestalt i 1990-talets nyhetsrapportering. När statsminister Göran Persson aviserar tio extra miljarder till välfärdsreformer, meddelar SVT:s Rapport att: "Finansmarknaden reagerade omedelbart med misstro på Perssons utspel. Räntorna steg och kronan föll. LÄS MER

 2. 2. Brand building in the business-to-business context The brand equity perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Galina Biedenbach; Maria Bengtsson; Peter Hultén; Joakim Wincent; George Christodoulides; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brand building; brand equity; brand management; business-to-business; customer experience; organizational buying behavior; professional services; rapport; role behavior; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The main purpose of this doctoral dissertation is to investigate factors affecting B2B brand building by applying the brand equity perspective in the professional services context. Three peer-reviewed and published articles and one book chapter examine different aspects related to the enhancement of brand equity and brand building in the B2B context. LÄS MER

 3. 3. Att producera förändring : Marknadsorientering och IT i fastighetsföretag

  Detta är en avhandling från Gävle : Högskolan i Gävle

  Författare :Per-Arne Wikström; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Production of change; The New ; organizational change; market-orientation; Intranet; property management; resource dependence; sensemaking; narration; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande : en komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Karin Pettersson; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I denna rapport identifieras ett antal ansvarstyper avseende informationssystem och informationssystemstrukturering. Sex stycken fallstudier har genomförts i verksamheter där en datadriven eller verksamhetsbaserad informationssystemstrategi tillämpas. LÄS MER

 5. 5. Applied Methods for Analysis of Economic Structure and Change

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Christer Anderstig; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic structure; Input-output models; Information theory; Multinomial logit; Housing choice; Spectral analysis; Urban development;

  Sammanfattning : The thesis comprises five papers and an introductory overview of applied models and methods. The papers concern interdependences and interrelations in models applied to empirical analyses of various problems related to production, consumption, location and trade. LÄS MER