Sökning: "vertical integration"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade orden vertical integration.

 1. 1. Transformation through Integration

  Författare :Monica E Nilsson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Integration; pre-school teacher; recreation pedagogue; schoolteacher; contradiction; expansive learning; mediation; tool.;

  Sammanfattning : Abstract This study analyzes an attempt at integration of a pre-school class, a leisure-time center and an elementary school in Sweden. The integration was organized in the form of Vertical Track which implies a successive development of groups comprising children between six and twelve years old, pre-school teachers, recreation pedagogues, and schoolteachers. LÄS MER

 2. 2. Transformation through Integration : An Activity Theoretical Analysis of School Development as Integration of Child Care Institutions and the Elementary School

  Författare :Monica Nilsson; Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; pre-school teacher; recreation pedagogue; schoolteacher; contradiction; expansive learning; mediation; and tool;

  Sammanfattning : This study analyzes an attempt at integration of a pre-school class, a leisure-time center and an elementary school in Sweden. The integration was organized in the form of Vertical Track which implies a successive development of groups comprising children between six and twelve years old, pre-school teachers, recreation pedagogues, and schoolteachers. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefer som utvecklar : om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Författare :Kjerstin Larsson; Lennart Svensson; Helena Klöver; Elisabeth Cedersund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Middle manager; sustainable development effort; participation; learning and reflection; change competence; horizontal integration; vertical integration; organisational prerequisites; inter-organisational prerequisites; change strategy; Mellanchef; hållbart utvecklingsarbete; delaktighet; lärande och reflektion; förändringskompetens; horisontell integration; vertikal integration; organisatoriska förutsättningar; interorganisatoriska förutsättningar; förändringsstrategi; Administrative procedure; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Avsikten är att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. LÄS MER

 4. 4. Politisk integration och gränsöverskridande regionbildning i Europa

  Författare :Anders Östhol; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; political integration; integration theory; policy networks; cross-border cooperation; régionalisation; region-building; institutionalization; multi-level dependence;

  Sammanfattning : This study starts out with the hypothesis that the integration process in Europe is connected to cross-border régionalisation, a process which supports the institutionalization of subnational cross-border cooperation - region-building. Cross-border régionalisation is characterized by the decentralisation of vertical links and enhanced opportunities for horizontal links across state borders. LÄS MER

 5. 5. Vertical High-Voltage Transistors on Thick Silicon-on-Insulator

  Författare :Ulrich Heinle; Gehan Amaratunga; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; SOI; vertical DMOS; trench isolation; power electronics; integration; on-resistance; capacitive coupling; self-heating; switching; Elektronik; Electronics; Elektronik; Elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : More and more electronic products, like battery chargers and power supplies, as well as applications in telecommunications and automotive electronics are based on System-on-Chip solutions, where signal processing and power devices are integrated on the same chip. The integration of different functional units offers many advantages in terms of reliability, reduced power consumption, weight and space reduction, leading to products with better performance at a hopefully lower price. LÄS MER