Sökning: "verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 761 avhandlingar innehållade ordet verktyg.

 1. 1. Verktyg för optimering av byggtorkning

  Författare :Peter Brander; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; konstroller; fukt; kostnader; byggkonstruktioner; byggnadskonstruktion; controls; tools; system; risks; costs; Building materials; optimizing; drying; Building construction; byggnadsmaterial; moisture; byggtorkning; verktyg;

  Sammanfattning : För att bättre kunna kostnadsoptimera byggtorkningar har ett optimeringsverktyg innefattande ett antal olika beräknings och bedömningsparametrar tagits fram. Byggtorkning innefattar stora kostnader för energi, provisorier och kontroller. LÄS MER

 2. 2. Tjänstegarantin : Verktyg eller symbol?

  Författare :Pia Renman; Patrik Larsson; Jan Ch Karlsson; Helge Ramsdal; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :Tjänstegaranti; Överföring av idéer; New Public Management; Målkonflikter; Svenska kommuner; Intervjuer; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : For several decades, there has been a transfer of ideas from the private sector to the public sector on how to modernize the organization. One widespread idea is the service guarantee. However, when ideas are transferred from one domain to another and implemented in a different context, they are also always transformed. LÄS MER

 3. 3. Verktyg för lärande : Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning

  Författare :Cecilia Gärdén; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information seeking; information use; information literacy; students; school libraries; user study; socio-cultural perspective; sweden; municipal adult education;

  Sammanfattning : In education today, self-directed learning is promoted as an ideal as opposed to teacher-led instruction. This approach is reflected in public inquiries, proposals, syllabi and grading criteria, as we... LÄS MER

 4. 4. Medierande verktyg i körledarpraktik : en studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga

  Författare :Pia Bygdéus; Göran Folkestad; Karin Johansson; Anne Haugland Balsnes; Sweden Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; choir leadership; choral education; choral conducting; mediating tools; working approaches; sociocultural perspective; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In Sweden, approximately 5 % of the population sing in a choir or a singing group which means that about 500 000 people plus a number of choral conductors regularly meet in choir related practices. The aim of the present study is to describe, verbalize and make visible the mediating tools used by choir directors working with children and youth. LÄS MER

 5. 5. Musikproduktion med föränderliga verktyg : en pedagogisk utmaning

  Författare :Jan-Olof Gullö; Cecilia Kärnefelt Hultberg; Øivind Varkøy; Kungl. Musikhöghskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; desktop music production; gender; music education; music production; the Bologna process; the millennials; university teaching; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The Millennials, today’s pupils and students, is the first generation to grow up with tools for interactive communication and media production. Many students choose to study music production in higher education establishments. Therefore music production is an emerging subject and important research topic. LÄS MER