Sökning: "verbalrektion"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet verbalrektion.

  1. 1. Вариативное глагольное управление в русском языке первой трети XIX века : Variations in Russian Verbal Government 1800–1840

    Författare :Larisa Dubrovina; Ingrid Maier; Per Ambrosiani; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Slavic and Baltic languages - general; Slaviska och baltiska språk - allmänt; ryska; 1800-tals ryska; rysk historisk syntax; verbalrektion; kasus; syntaktisk variation; Slavic languages; Slaviska språk; Slavic Languages; Slaviska språk;

    Sammanfattning : This thesis focuses on Russian case syntax, more particularly on variable verbal government (rection) in the period 1800-1840. Variable rectional patterns in two major groups are examined: non-prepositional and prepositional rection. The period under examination coincides with the establishment of the literary norm. LÄS MER