Sökning: "verbal expression of pain."

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden verbal expression of pain..

 1. 1. Pain in the elderly : rating scales, prevalence and verbal expression of pain and pain relief

  Detta är en avhandling från Göteborgs unviersitet

  Författare :Ingrid Bergh; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pain; prevalence; pain scales; elderly; pain relief; verbal expression of pain; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pain in the elderly. Rating scales, prevalence and verbal expression of pain and pain relief

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Ingrid Bergh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pain; prevalence; pain scales; elderly; pain relief; verbal expression of pain.;

  Sammanfattning : Aims: The overall purpose of the studies was to examine the prevalence of pain in elderly people and to evaluate the applicability of pain scales in assessing pain and pain relief in elderly patients.Methods: In Paper I, 167 geriatric patients (M=81 years) rated their current experience of pain twice with a 5-minute interval in between on the Visual Analogue Scale (VAS), the Graphic Rating Scale (GRS) and the Numerical Rating Scale (NRS), and were then asked if they experienced pain, ache or hurt or other symptoms. LÄS MER