Sökning: "venous thrombosis"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden venous thrombosis.

 1. 1. Immobilization as a risk factor for arterial and venous thrombosis

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Karin Arinell; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Venous thrombosis; arterial thrombosis; atherosclerosis; cystatin C; cholesterol; platelet activation; platelet aggregation; immobilization;

  Sammanfattning : Aim: Immobilization and a sedentary lifestyle are correlated with an elevated risk of both arterial and venous thrombosis. The goal of this research was to investigate whether markers associated with cardiovascular disease risk are altered during long term immobilization in a human model and in the brown bear, which survives annual cycles of long-term immobilization. LÄS MER

 2. 2. Studies on Venous Function after Deep Venous Thrombosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

  Författare :Lena M Persson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; venous plethysmography;

  Sammanfattning : Background The incidence of deep venous thrombosis (DVT) is estimated to be about 1-2/1000 per year of which approximately 4 % are located in the arm veins. Some of the most important late effects of a DVT are chronic venous dysfunction and the development of post-thrombotic syndrome (PTS). LÄS MER

 3. 3. Epidemiology of venous thromboembolism with focus on risk markers

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Magdalena Johansson; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Venous thromboembolism; venous thrombosis; deep vein thrombosis; pulmonary embolism; incidence; risk markers; diabetes; glucose; alcohol consumption; alcohol dependence; physical activity; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Background: Venous thromboembolism (VTE) is a vascular disease with an incidence of approximately 140 cases per 100,000 person-years in adults. The incidence of VTE has increased over the last decades, and more than 20% of affected individuals die in the first year after diagnosis. LÄS MER

 4. 4. Resistance to activated protein C a novel risk factor for venous thrombosis

  Detta är en avhandling från Department for Coagulation Disorders, University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Peter Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APC resistance; mutation; venous thrombosis; blood coagulation; Protein C; factor V; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Venös trombossjukdom (blodpropp i ben och lunga) förekommer i en frekvens av ca 160 per 100.000 invånare och år i Malmö. Venös trombossjukdom är en av våra vanligaste sjukdomar. Bakgrunden till venös trombossjukdom är mångfacetterad och både ärftliga och förvärvade riskfaktorer bidrar till sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Clinical probability assessment and biochemical markers in the diagnosis of deep vein thrombosis

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Johan Elf; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Venous thrombosis; APC-PCI complex.; D-Dimer; Clinical probability; Diagnosis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Övergripande syfte Syftet med avhandlingen var att utvärdera hur en förenklad metod för diagnostisering av blodproppar i benets djupa ådror (djup ventrombos (DVT)) fungerar i svensk rutinsjukvård. Den förenklade metoden innebär användning av en strukturerad klinisk sannolikhetsbedömning tillsammans med ett blodprov (D-dimer test). LÄS MER