Sökning: "vatten analys"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade orden vatten analys.

 1. 1. Ghostpeakons

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Budor Shuaib; Hans Lundmark; Krzysztof Marciniak; Erik Wahlén; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In this thesis we study peakons (peaked solitons), a class of solutions which occur in certain wave equations, such as the Camassa–Holm shallow water equation and its mathematical relatives, the Degasperis–Procesi, Novikov and Geng– Xue equations. These four non-linear partial differential equations are all integrable systems in the sense of having Lax pairs, infinitely many conservation laws, and multipeakon solutions given by explicitly known formulas. LÄS MER

 2. 2. Uppmätta och beräknade tjällyftningar och tjäldjup i jord en analys av ingångsparametrarnas betydelse för beräkningsresultatet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lars Vikström; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : Målet med arbetet som ligger till grund för licentiatuppsatsen har varit att bestämma behovet av och omfattningen på fält- och laboratorieundersökningar för att erhålla tillförlitliga resultat från beräkningar med programmet Pc-heave. Utgångspunkten har varit att studera om man enbart med en enklare fält- och laboratorieundersökningar kan erhålla ingångsparametrar som ger tillräcklig noggrannhet vid predikteringen av tjällyftning och tjälnedträngning i en jord med hjälp av programmet Pc-heave. LÄS MER

 3. 3. Multiphysics Characterization of SiC Power Modules

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yafan Zhang; Hans-Peter Nee Nee; Mietek Bakowski; Ilja Belov; Alberto Castellazzi; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Silicon carbide; power electronics; power electronics packaging; experiment; modeling and simulation; computational fluid dynamics; finite element analysis; multiphysics; Kiselkarbid; effektelektronik; effektelektronisk kapsling; experiment; modellering och simulering; flödesdynamisk numerisk modellering; finit-element-analys; multifysik; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : This thesis proposes several novel silicon carbide power module design concepts. The goal has been to address the problems with the present designs. The electrical, thermal, and thermomechanical performances of the demonstrators have been evaluated along with presentations of methodologies of experimental and numerical characterizations. LÄS MER

 4. 4. When water becomes a threat Risk assessment and risk management plans for floods and drinking water in Swedish practice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Viveca Norén; Kevin Bishop; Beatrice Hedelin; Lars Nyberg; Sven Halldin; Kurt Petersen; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Flood; Drinking water supply; Risk management; Risk assessment; Flood risk management plan FRMP ; Integrated flood management IFM ; Tools and methods; Practice compared to theory; Sweden; Municipalities; Interview study; Document study; Earth Science with specialization in Environmental Analysis; Geovetenskap med inriktning mot miljöanalys;

  Sammanfattning : Water is an essential but vulnerable resource. A shortage of good quality drinking water is a threat to human health and society as a whole. Abundance of water in the form of floods can also be a serious threat which can have consequences for the drinking water supply. To reduce these risks there is a need for systematic risk reduction. LÄS MER

 5. 5. Numerical Investigations on Debris Bed Coolability and Mitigation Measures in Nordic Boiling Water Reactors

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Zheng Huang; Weimin Ma; Florian Fichot; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Severe accident; Debris bed; Coolability; Quench; Oxidation; MEWA code; Coupled analysis; Svåra haverier; Grusbädd; Kylbarhet; Kylning; Oxidering; MEWA program; Kopplad analys; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : This thesis is aiming at coolability assessment of particulate debris beds formed in hypothetical severe accidents of Nordic boiling water reactors (BWRs) which may employ either lower drywell flooding or control rod guide tubes (CRGT) cooling as severe accident management strategies. For this purpose, quench and cooling limit (dryout) of debris beds after their formation from fuel coolant interactions were investigated by numerical simulations using the MEWA code. LÄS MER