Sökning: "vasopressin receptor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden vasopressin receptor.

 1. 1. Evolution of Vertebrate Endocrine and Neuronal Gene Families Focus on Pituitary and Retina

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Ocampo Daza; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; phylogenetics; evolution; molecular evolution; gene family evolution; genome duplication; gene duplication; oxytocin receptor; vasopressin receptor; visual opsin; transducin; growth hormone; prolactin; somatolactin; growth hormone receptor; prolactin receptor; somatostatin receptor; SSTR; IGFBP; evolution; molekylär evolution; fylogeni;

  Sammanfattning : The duplication of genes followed by selection is perhaps the most prominent way in which molecular biological systems gain multiplicity, diversity and functional complexity in evolution. Whole genome duplications (WGDs) therefore have the potential of generating an extraordinary amount of evolutionary innovation. LÄS MER

 2. 2. Receptor-mediated uterine effects of oxytocin and vasopressin

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Ragner Liedman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurohypophyseal; vasopressin receptor; oxytocin; pregnancy; oxytocin and vasopressin V1a antagonist; prostaglandin F2 alpha; primary dysmenorrhoea;

  Sammanfattning : The neurohypophyseal hormones oxytocin and vasopressin are important in the regulation of uterine contractility. These hormones, as well as prostaglandin F2α, are most forceful myometrial tissue contractors. LÄS MER

 3. 3. OXYTOCIN AND VASOPRESSIN IN UTERINE ACTIVITY. Receptor-mediated agonism and antagonism with special regard to the aetiology and treatment of preterm labour and primary dysmenorrhoea

  Detta är en avhandling från Thomas Bossmar, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Thomas Bossmar; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; primary dysmenorrhoea.; preterm labour; vasopressin antagonist; receptors; oxytocin antagonist; vasopressin; Oxytocin; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Muskulaturen i livmoderns vägg har en uttalad förmåga att dra ihop sig och dessa muskelkontraktioner spelar stor roll vid olika fysiologiska processer t.ex. vid befruktningen och för transport av ägg och spermier. Kontraktionerna i livmodern under förlossning är smärtsamma och benämns följaktligen "värkar". LÄS MER

 4. 4. Studies of a Proteinase-activated Cell Surface Receptor

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Sverker Nystedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; receptor; proteinase; PAR-2; molecular cloning; in situ hybridisation; Expression; G-protein; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla levande celler har förmåga att känna av och på olika sätt anpassa sig till sin omgivning, antingen de ensamma utgör en hel organism eller är en av många miljarder celler i ett stort djur. Varje enskild cell kan bara ta emot en begränsat mängd olika sorters signaler och bara reagera på ett likaledes begränsat antal sätt. LÄS MER

 5. 5. Involvement of vasopressin and oxytocin in the regulation of human uterine activity

  Detta är en avhandling från Margareta Steinwall, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, S-221 85 LUND, Sweden

  Författare :Margareta Steinwall; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrology; gynaecology; Obstetrics; uterine activity; oxytocin mRNA; EP2 agonist; receptors; antagonists; oxytocin; vasopressin; andrologi; reproduktion; sexualitet; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hormonerna vasopressin och oxytocin frisätts från hypofysens baklob. Hypofysen är en körtel, som är belägen på undersidan av hjärnan och utsöndrar en rad olika hormoner vilka i sin tur påverkar och reglerar aktiviteten i en mängd andra organ. LÄS MER