Sökning: "vasoactive intestinal peptide"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden vasoactive intestinal peptide.

 1. 1. Barrier function of the Follicle-Associated Epithelium in Stress and Crohn's disease

  Detta är en avhandling från Institutionen för biomedicin och kirurgi

  Författare :Åsa Keita; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Corticotropin-releasing hormone; Crohn’s disease; 51Cr- EDTA; Escherichia coli; follicle-associated epithelium; horseradish peroxidase; human; ileum; inflammatory bowel disease; intestinal mucosa; mast cell; M cell; permeability; Peyer’s patches; rat; Ussing chamber; vasoactive intestinal peptide; villus epithelium; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi;

  Sammanfattning : Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom av okänd orsak. Det tidigaste tecknet på Crohns sjukdom är mikroskopiska sår i det s.k. follikelassocierade epitelet (FAE) som täcker ansamlingar av immunceller i tarmen. LÄS MER

 2. 2. Innervation and Functional Aspects of Neuropeptides in the Coronary Circulation

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ole Saetrum Opgaard; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunohistochemistry.; mRNA; receptors; ET-B; ET-A; endothelin; substance P; calcitonin gene-related peptide; vasoactive intestinal peptide; acetylcholine; NPY; ATP; noradrenaline; nerves; sensory; parasympathetic; sympathetic; veins; Coronary; arteries; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nätverk av nervtrådar påvisades kring koronara artärer och vener från marsvin och människa. Medelst immunhistokemiska metoder demonstrerades olika signalsubstanser i anknytning till dessa nervtrådar och i olika delar av kärlväggen (endotelet, media, adventitia), och det påvisades hur vissa av dessa substanser var lokaliserade i samma vesikler av ovan nämnda nervtrådar. LÄS MER

 3. 3. Inhibitory neurotransmission in lower oesophagus

  Detta är en avhandling från Divison of Clinical Chemistry and Pharmacology

  Författare :Lars Ny; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; toxikologi; farmaci; Farmakologi; farmakognosi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; pituitary adenylate cyclase activating peptide; vasoactive intestinal peptide; Pharmacological sciences; oesophagus; nonadrenergic noncholinergic; nitric oxide; lower oesophageal sphincter; haem oxygenase; cyclic GMP; carbon monoxide; cyclic AMP;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Regleringen av esofagus och den nedre esofagussfinkterns motilitet har rönt intresse på grund av dess betydelse vid vissa sjukdoms-tillstånd såsom gastroesofageal reflux och akalasi. Den nedre esofagussfinktern har vidare använts som modell för farmakologiska och fysiologiska studier av viss typ av autonom neurotransmission, s k icke-adrenerg, icke-kolinerg (NANC) neurotransmission. LÄS MER

 4. 4. The Human Endometrium Studies on Angiogenesis and Endometriosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christian Moberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrium; angiogenesis; endothelial cell; endometriosis; receptivity; implantation; oestrogen receptor; progesterone receptor; crystallin; interleukin; vasoactive intestinal peptide; peritoneal fluid; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Angiogenesis is thought to play a pivotal role in the cycling endometrium. Coordinated by oestrogen and progesterone, endometrial blood vessel development is primarily mediated by vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A), which promotes endothelial cell (EC) proliferation and protects ECs from induced apoptosis. LÄS MER

 5. 5. The laryngeal mucosa and the superior laryngeal nerve of the rat an immunohistochemical and electron microscopic study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Siw Domeij; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Superior laryngeal nerve; paraganglia; substance P; calcitonin gene-related peptide; neuropeptide Y; vasoactive intestinal polypeptide; enkephalin; mast cells; electron microscopy; immunohistochemistry;

  Sammanfattning : Neuropeptides are present in nerve fibers of the upper and lower airways. Local release of these substances may be of importance for the pathophysiology of airway disorders and may play a role in responses to different stimuli. However, little is known about the distribution of neuropeptides in the larynx. LÄS MER