Sökning: "variationsteori matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden variationsteori matematik.

 1. 1. "Vad skulle x kunna vara?" andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Constanta Olteanu; Högskolan Kristianstad.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parameters; unknown quantity; argument; second degree equations; quadratic functions; teaching; mathematics education; experience; theory of variation; dimensions of variation; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Ekvationer och funktioner har en viktig roll i olika matematiska moment, som exempelvis algebra, trigonometri, programmering och analys. Under gymnasiets matematikkurs B förväntas det att eleverna ska lära sig lösa andragradsekvationer och vad som kännetecknar en funktion samt att de ska kunna tolka och använda en andragradsfunktion. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om växande geometriska mönster En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Klara Kerekes; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Matematikundervisning; dimension av variation; algebra; mönster; växande geometriska mönster; möjligt lärande; variationsteori; Geometriundervisning; Mellanstadiet; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och beskriva hur lärare behandlar innehållet när de undervisar om växande geometriska mönster. Lärares handlingar och undervisning, där vissa aspekter av undervisningsinnehållet fokuseras och andra lämnas ofokuserade, ses som potential för förändringar i elevers erfarande av det undervisade innehållet. LÄS MER

 3. 3. Proportionella samband - Innehållets behandling och elevernas lärande

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Joakim Magnusson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förhållande; sammansatt storhet; par av storhetsvärden; proportion; proportionalitet; variationsteori; learning study;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt elever utvecklar sin förmåga att resonera proportionellt. Elevers förändrade förståelse för proportionella samband undersöks i relation till innehållets behandling under lektioner. LÄS MER

 4. 4. Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 4-6 Vad görs möjligt för eleverna att erfara?

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cecilia Sveider; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laborativt material; matematikundervisning; skolår 4-6; tal i bråkform; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares och elevers användande av laborativt material i skolår 4-6 när de arbetar med tal i bråkform i matematikundervisningen. Centrala frågor i studien handlar om på vilka sätt det laborativa materialet används i bråkundervisningen, vilka typer av laborativt material används i bråkkundervisningen, vilka dimensioner av variation öppnas upp om tal i bråkform när laborativt material används samt vad som görs möjligt för eleverna att erfara om tal i bråkform. LÄS MER

 5. 5. Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Författare :Maria Reis; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work; variationsteori; differentiera; toddlare; matematik; yngre barn; dimensioner av variation; lärande i förskolan;

  Sammanfattning : A starting point for this study was an interest based in my earlier experience that most of the youngest children’s mathematizing in everyday life was unspoken and unknown. The aim of this thesis is to contribute to the knowledge about how toddlers mathematize and develop mathematical knowledge and understanding through activities with concrete material. LÄS MER