Sökning: "variation i undervisningen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden variation i undervisningen.

 1. 1. Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anja Thorsten; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Story writing; writing instruction; creative writing; Variation Theory; Learning Study; primary school; berättelseskrivande; skrivundervisning; kreativt skrivande; variationsteorin; learning study; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of the study at hand is to generate knowledge about what pupils aged nine to ten years old need to discern in order to develop the ability to write stories with a well-developed, exciting and coherent plot, and how teaching can make it possible for the pupils to develop this ability. The theoretical framework has been Variation Theory. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anja Thorsten; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Story writing; writing instruction; creative writing; Variation Theory; Learning Study; primary school; berättelseskrivande; skrivundervisning; kreativt skrivande; variationsteorin; learning study; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of the study at hand is to generate knowledge about what pupils aged nine to ten years old need to discern in order to develop the ability to write stories with a well-developed, exciting and coherent plot, and how teaching can make it possible for the pupils to develop this ability. The theoretical framework has been Variation Theory. LÄS MER

 3. 3. Berättelseskrivande i skolan Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anja Thorsten; Katarina Eriksson Barajas; Eva Wennås-Brante; Christina Olin-Scheller; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 4. 4. Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Ulf Ryberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; derivative; graph; intervention; variation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate in what ways students’ opportunities to discern graphical aspects of the concept of derivative can be related to the design of instruction. The thesis is based on two empirical studies that together included 144 Swedish upper-secondary students who were enrolled in the course in which the derivative is first introduced. LÄS MER

 5. 5. Att urskilja tekniska system didaktiska dimensioner i grundskolan

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Svensson; Jan-Erik Hagberg; Ann Zetterqvist; Åke Ingerman; Berit Bungum; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; pedagogical possibilities; technological literacy; critical aspects; phenomenography; Tekniska system; ämnesdidaktik; teknisk bildning; kritiska aspekter; fenomenografi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till den ämnesdidaktiska kunskapsbasen för undervisning och lärande om tekniska system i grundskolan. Dagens teknikkomplexa samhälle är uppbyggt av system som vi människor interagerar med. Informations-, energi- och kommunikationssystem är exempel på tekniska system som vi kommer i kontakt med dagligen. LÄS MER