Sökning: "vardenafil"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet vardenafil.

 1. 1. Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Sandqvist; Gerhard Wikström; Jörn Schneede; Amrita Ahluwalia; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vardenafil; pulmonary hypertension; pharmacokinetics; haemodynamics; right heart catheterization; adenosine; dimethylarginines; phosphodiesterase type 5 inhibitors; endothelin receptor antagonists; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

  Sammanfattning : Background: Pulmonary hypertension (PH) is a rare condition characterized by endothelial dysfunction and vascular remodelling, leading to increased pulmonary vascular resistance (PVR) and right ventricular heart failure. Endothelial dysfunction is associated with an imbalance between vasoconstrictor compounds, such as endothelin and thromboxane A2, and vasodilator compounds, such as prostacyclin and nitric oxide (NO). LÄS MER

 2. 2. Pulmonary Hypertension and the Nitric Oxide System

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dan Henrohn; Gerhard Wikström; Ulla Lindqvist; John Pernow; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pulmonary hypertension; nitric oxide; ADMA; arginine; nitrate; nitrite; vardenafil; beetroot juice; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Pulmonary hypertension (PH) is a pathophysiological state associated with several medical conditions, leading to progressive rise in pulmonary vascular resistance (PVR) and right ventricular failure. The clinical PH classification encompasses five main World Health Organization (WHO) groups; pulmonary arterial hypertension (PAH), PH due to left heart disease, PH due to lung diseases and/or hypoxia, chronic thromboembolic PH, and PH with unclear multifactorial mechanisms. LÄS MER