Sökning: "vardagskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet vardagskunskap.

 1. 1. "Vi har nästan blivit för bra" lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ingrid Granbom; Mohamed Chaib; Solveig Hägglund; Sven Persson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER

 2. 2. När vetenskapen tystnar : ett socialpsykologiskt studium av massmedias behandling av morden i Falun, Bjuv och på Stueplan

  Detta är en avhandling från Stehag : Förlags AB Gondolin

  Författare :Jonas Lindblom; Sven-Åke Lindgren; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Moral; massmedia; mord; vetenskap; social representation; vardagskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Självbilder och jagkonstitution

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Eva Mark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fenomenologi; Sjävlbilder; Jagkonstitution; Pragmatism; vardagskunskap;

  Sammanfattning : Jag har i denna avhandling studerat olika former självbilder. Jag har därvid utgått från en vid definition av begreppet 'självbild': en självbild är ett resultat av att en person riktar någon form av förstapersonsperspektiv mot sig själv. Utifrån denna vida definition av självbilder finns det en rad olika arter av självbilder. LÄS MER

 4. 4. Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken : Ett personligt och kontextuellt perspektiv på vardagskunskap och forskning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Cristina Robertson Hörberg; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Teachers' knowledge-utilisation is the main subject of this dissertation and attention is payed to connections between theory and practice. This focus also includes the environment in which the thinking and acting teacher has to interact. LÄS MER

 5. 5. Staging Science : Some aspects of the production and distribution of science knowledge

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Piotr Szybek; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hermeneutics; phenomenology; philosophy of education; history and philosophy of science; ethical and political aspects; science curriculum; school science; Education; science education; life-world; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The dissertation presents a phenomenological view on the interaction between science knowledge and prescientific knowledge. Drawing on Husserl, Merleau-Ponty and Lévinas the human bodily grounded existence is described, the central feature of this existence being its responsivity to the Other. LÄS MER