Sökning: "vardagskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet vardagskunskap.

 1. 1. "Vi har nästan blivit för bra" lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ingrid Granbom; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Väst.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper; Educational science; Utbildningsvetenskap; Förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER

 2. 2. När vetenskapen tystnar : Ett socialpsykologiskt studium av massmedias behandling av morden i Falun, Bjuv och på Stureplan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonas Lindblom; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Moral; massmedia; mord; vetenskap; social representation; vardagskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; Sociology; unexplicable violence; the concept of evil; scientific explanation; epistemology of motives; everyday knowledge; moral rationality; situationism; social representations; ideological dilemmas; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is a social psychological study of the influence of science on everyday thinking. The specific focus is the way in which mass media, as an intermediate arena of knowledge in society, accepts or rejects scientific concepts and findings. LÄS MER

 3. 3. Självbilder och jagkonstitution

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Eva Mark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fenomenologi; Sjävlbilder; Jagkonstitution; Pragmatism; vardagskunskap;

  Sammanfattning : Jag har i denna avhandling studerat olika former självbilder. Jag har därvid utgått från en vid definition av begreppet 'självbild': en självbild är ett resultat av att en person riktar någon form av förstapersonsperspektiv mot sig själv. Utifrån denna vida definition av självbilder finns det en rad olika arter av självbilder. LÄS MER

 4. 4. Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken : Ett personligt och kontextuellt perspektiv på vardagskunskap och forskning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Cristina Robertson Hörberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Teachers' knowledge-utilisation is the main subject of this dissertation and attention is payed to connections between theory and practice. This focus also includes the environment in which the thinking and acting teacher has to interact. LÄS MER

 5. 5. STAGING SCIENCE. Some aspects of the production and distribution of science knowledge

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Piotr Szybek; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hermeneutics; phenomenology; philosophy of education; history and philosophy of science; ethical and political aspects; science curriculum; school science; Education; science education; life-world; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen presenterar, från ett fenomenologiskt perspektiv, interaktionen mellan naturvetenskapens kunskap och annan kunskap, här kallad "vardagskunskap". Utgångspunkten i presentationen är människans existens. LÄS MER