Sökning: "vardagligt samhällsentreprenörskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden vardagligt samhällsentreprenörskap.

  1. 1. Företagares agerande för hembygdens utveckling

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

    Författare :Lisa Bois; Mittuniversitetet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mundane Societal Entrepreneurship; Entrepreneurial Motivation; Attributes for Local Area Development; vardagligt samhällsentreprenörskap; entreprenörens drivkraft; faktorer för lokal utveckling;

    Sammanfattning : This thesis describes the connection between mundane societalentrepreneurship and local area development in a rural sparsely populatedcontext. It is a qualitative study from a holistic view on the actors. The empiricalwork consists of three deep case studies from one of the most sparsely populatedregions in Europe. LÄS MER