Sökning: "vad är kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade orden vad är kvalitet.

 1. 1. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag : en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Författare :Karin Dahlström; Evert Gummesson; Jan Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Produktutveckling; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : Kunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 2. 2. Customer value in commercial experiences : Expecting the unexpected

  Författare :Maria Eriksson; Håkan Wiklund; Ingela Bäckström; Pernilla Ingelsson; Su Mi Park-Dahlgaard; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Hedonic Value; Quality; Experiential quality; TQM; Kano model; Attractive Quality; Co-creation; Storytelling; Strong Engagement; Kommersiell upplevelse; Kundvärde; Njutnings- upplevelseinriktat värde; Kvalitet; Upplevelsekvalitet; TQM; Kano-modellen; Attraktiv kvalitet; Samskapa; Storytelling och Starkt engagemang;

  Sammanfattning : To an ever greater extent, customers desire experiences that are highly emotional, personally designed and memorable. Today’s customer has an increasing need to be entertained and often searches for pleasurable offerings of hedonic value. LÄS MER

 3. 3. “Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education : The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society

  Författare :Johanna Mufic; Andreas Fejes; Song-ee Ahn; Andreas Bergh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adult Education; Governing; Swedish Schools Inspectorate; Quality; WPR-approach; Kvalitet; Skolinspektion; Styrning; WPR-applikation; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyze and critically scrutinize how quality is construed in an audit process in Swedish Municipal Adult Education (MAE) and the discursive effects. Drawing on adult education policy documents and observations of a quality audit process, as well as the Swedish Schools Inspectorate’s (SSI) Day, this study also contributes to the uncharted field of how the micropolitics of “quality” is being produced in the Audit society within adult education. LÄS MER

 4. 4. The market hall revisited : Cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth century

  Författare :Jenny Lee; Roger Qvarsell; Klas Nyberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Market hall; quality; consumption; cultures of consumption; urban culture; food retail; Saluhallar; kvalitet; konsumtion; konsumtionskulturer; städer; livsmedelshandel; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In today’s consumption landscape the market hall is a place of luxury and authenticity. However, the idea of the market hall has changed several times during the nineteenth and twentieth centuries. LÄS MER

 5. 5. ...och den ljusnande framtid är vår... : några ungdomars bild av sin tid vid riksgymnasium

  Författare :Lena Lang; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomar med funktionshinder; Utbildning och undervisning; Gymnasieskolan - Sverige;

  Sammanfattning : Den tid vi i dagens samhälle betraktar som ungdomstid blir allt längre. De ungdomar som lämnar grundskolan tillhör en åldersgrupp som är större än på länge och det stora flertalet av dem är på väg in i svensk treårig gymnasieutbildning. LÄS MER