Sökning: "vad är författarskap"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden vad är författarskap.

 1. 1. Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Anders Ramsay; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Sociala strukturer; Social structures; Sociologi; Sociology; kulturindustri; förtingligande; Frankfurtskolan; Ontologi;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a collection of previously published or otherwise presented essays dealing with the philosophical, sociological and aesthetic writings of Theodor W. Adorno (1903-1969). The title of the dissertation is intended to cover a common programmatic theme running through Adorno's writings. LÄS MER

 2. 2. En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik

  Detta är en avhandling från Svenska litteratursällskapet i Finland

  Författare :Thomas Ek; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Culture Critic; Second World War; pastoral elegy; unity of place; apocalypse; idyll; Jarl Hemmer; Arvid Mörne; diary; Finno-Swedish modernism; Yrjö Hirn; aesthetics; Hans Larsson; thematic criticism; Graham Good; autobiographical essay; hermeneutics; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The first dissertation in Swedish of the Finno-Swedish aesthetician, philosopher and writer Hans Ruin (1891–1980) combines an interest in the literary expression with an interest in the man behind the words. Literature as a human document, as the footprint of a human being, and its function as a bearer of experiences and insights is at the heart of the characterisation. LÄS MER

 3. 3. Att föra det egna till torgs : berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Immi Lundin; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Eva Adolfsson; Enel Melberg; Kerstin Strandberg; 1970 s and 1980 s; Public Dialog in Sweden 1960 s; Contextualization; Focalization; First Novels; Close Reading; Feminist Narratology;

  Sammanfattning : The Swedish debate both on the role of literature and on the social position of women underwent rapid change during the thirty years from 1960 to 1990. In Bringing the Personal to Market: Narrative, Subject-Matter and Contemporary History in the First Novels of Kerstin Strandberg, Enel Melberg and Eva Adolfsson, the debut novels of three female authors’ are close-read from a thematic and narratological perspective. LÄS MER

 4. 4. The Return of YHWH : The Tension between Deliverance and Repentance in Isaiah 40-55

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Blaženka Scheuer; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; prophetic exhortations; interdependence; relationship; idol-worship; identity; transformation; Isaiah 40-55; Bible; Jeremiah; Ezekiel; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : The theology of Isaiah 40-55 has two seemingly contradictory aspects: the tension between the consolatory message of deliverance, and the harsh tone of accusation. In this part of the Book of Isaiah, YHWH's return to his people is demonstrated through the accumulation of declarations about YHWH's ability and his will to deliver the Israelites from the exile. LÄS MER

 5. 5. Articulable Humanity Narrative Ethics in Nuruddin Farah's Trilogies

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Hilda Härgestam Strandberg; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; African literature; Nuruddin Farah; narrative ethics; ethical criticism; precariousness; vulnerability; human dignity; Emmanuel Lévinas; Adriana Cavarero; Judith Butler; postcolonial theory; feminism.; engelska; English;

  Sammanfattning : Fokus för avhandlingen, Att uttrycka det mänskliga: narrativ etik i Nuruddin Farah’s trilogier, är de nio romaner publicerade mellan 1979 och 2011 som tillsammans utgör Nuruddin Farah’s tre trilogier: ”Variations on the Theme of an African Dictatorship,” bestående av Sweet and Sour Milk (1979), Sardines (1981), Close Sesame (1983); “Blood in the Sun,” bestående av Maps (1986), Gifts (1993), Secrets (1998); samt “Past Imperfect,” bestående av Links (2003), Knots (2007), Crossbones (2011). Tematiska och stilistiska skillnader till trots så är dessa trilogier och romaner märkbart sammanhängande i sitt fokus. LÄS MER