Sökning: "vad är författarskap"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden vad är författarskap.

 1. 1. Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Anders Ramsay; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Sociala strukturer; Social structures; Sociologi; Sociology; kulturindustri; förtingligande; Frankfurtskolan; Ontologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av en samling tidigare publicerade eller på annat sätt presenterade artiklar som behandlar Theodor W. Adornos (1903-1969) filosofiska, sociologiska och estetiska författarskap. LÄS MER

 2. 2. En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik

  Detta är en avhandling från Svenska litteratursällskapet i Finland

  Författare :Thomas Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Culture Critic; Second World War; pastoral elegy; unity of place; apocalypse; idyll; Jarl Hemmer; Arvid Mörne; diary; Finno-Swedish modernism; Yrjö Hirn; aesthetics; Hans Larsson; thematic criticism; Graham Good; autobiographical essay; hermeneutics; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I den första avhandlingen på svenska om den finlandssvenske estetikern, filosofen och författaren Hans Ruin (1891–1980) förenas ett intresse för det litterära uttrycket med ett intresse för människan bakom orden. Litteraturen som mänskligt dokument, som spåret efter en människa, och dess funktion som överbringare av erfarenheter och insikter står i centrum för framställningen. LÄS MER

 3. 3. Att föra det egna till torgs : berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Immi Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Eva Adolfsson; Enel Melberg; Kerstin Strandberg; 1970 s and 1980 s; Public Dialog in Sweden 1960 s; Contextualization; Focalization; First Novels; Close Reading; Feminist Narratology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Immi Lundins avhandling Att föra det egna till torgs står 1960-, 1970- och 1980-talen i fokus. Tre kvinnliga författares debutromaner, en från varje decennium, undersöks och sätts i relation till de förändrade positionerna i den offentliga kvinno- och litteraturdebatten under trettioårsperioden. LÄS MER

 4. 4. The Return of YHWH : The Tension between Deliverance and Repentance in Isaiah 40-55

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Blazenka Scheuer; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; prophetic exhortations; interdependence; relationship; idol-worship; identity; transformation; Isaiah 40-55; Bible; Jeremiah; Ezekiel; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jesaja 40-55 representerar en av Gamla testamentets höjdpunkter. Här ackumuleras bilderna av Gud som Israels konung, herde, fader, moder, skapare och försörjare. Det är en befriande, nyskapande och mäktig Gud som tilltalar ett modlöst, förtvivlat och krossat Israel. LÄS MER

 5. 5. Articulable Humanity Narrative Ethics in Nuruddin Farah's Trilogies

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Hilda Härgestam Strandberg; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; African literature; Nuruddin Farah; narrative ethics; ethical criticism; precariousness; vulnerability; human dignity; Emmanuel Lévinas; Adriana Cavarero; Judith Butler; postcolonial theory; feminism.; engelska; English;

  Sammanfattning : Fokus för avhandlingen, Att uttrycka det mänskliga: narrativ etik i Nuruddin Farah’s trilogier, är de nio romaner publicerade mellan 1979 och 2011 som tillsammans utgör Nuruddin Farah’s tre trilogier: ”Variations on the Theme of an African Dictatorship,” bestående av Sweet and Sour Milk (1979), Sardines (1981), Close Sesame (1983); “Blood in the Sun,” bestående av Maps (1986), Gifts (1993), Secrets (1998); samt “Past Imperfect,” bestående av Links (2003), Knots (2007), Crossbones (2011). Tematiska och stilistiska skillnader till trots så är dessa trilogier och romaner märkbart sammanhängande i sitt fokus. LÄS MER