Sökning: "vårdpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet vårdpedagogik.

 1. 1. Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap : reflexionens betydelse för lärandet

  Författare :Margaretha Ekebergh; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reflexion; vårdvetenskap; didaktik; vårdpedagogik; lärande i teori och praxis; fenomenologi; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande forskning tar sin utgångspunkt i problematiken kring lärandet av vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis med fokus på reflexionens betydelse för lärandet. Forskningens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik, medan fenomenologi och livsvärldsteori utgör kunskapsteoretiska utgångspunkter samt struktur för metod och empiriskt genomförande. LÄS MER

 2. 2. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.; Public health science; Folkhälsovetenskap; History of medicine; Medicinens historia; Education; Pedagogik; Nursing education; Vårdpedagogik; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER

 3. 3. Framväxten av sjuksköterskan som omvårdnadsexpert : Meningsskapande om vård under 1900-talet

  Författare :Helena Rehn; Boel Englund; Roger Qvarsell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social practice; caring; nursing; health- and medical care; nursing staff; history; meaning making; discourse; critical discourse analysis; gender; Nursing education; Vårdpedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertion is focused on the concept of caring and its historical development. The aim is to examine the meaning making processes involved in shaping the caring practice in the twentieth century by pointing out and analysing conceptions of caring in texts. LÄS MER

 4. 4. Encountering Parents : Professional Action Styles among Nurses in Pediatric care

  Författare :Maja Söderbäck; CHILD; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; ethnography; pediatric nursing care; parents in pediatric care; encounters; action styles; social representations; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin; Nursing education; Vårdpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ville amma! : En hermeneutisk studie av mödrar med amningsbesvär; deras upplevelser, problemhantering samt amningskonsultativa möten

  Författare :Sofia Zwedberg; Lars Naeslund; Anders Gustavsson; Marie Berg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; breastfeeding; consultative meetings; crisis; encounter; hermeneutics; interaction; amning; amningskonsultation; vårdmöte; hermeneutik; kris; mor-barn relation; interaktion; mammablivande; Nursing education; Vårdpedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The focus is on mothers who asked for help because of initial problems with breastfeeding, i.e., their feelings and experiences, how they cope with their difficulties, and the consultative meetings with a midwife. LÄS MER