Sökning: "vårdbiträden inom hemtjänst"

Hittade 1 avhandling innehållade orden vårdbiträden inom hemtjänst.

  1. 1. Män, kvinnor & omsorg : En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken

    Författare :Ingrid Nilsson Motevasel; Socialhögskolan; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; theory of social work; omsorgsarbete; Omsorg; genus; omsorgsetik; omsorgsteorier; fastighetsansvariga; kvarterspolis; vårdbiträden inom hemtjänst; distriktssjuksköterskor; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

    Sammanfattning : The aim of this study was to investigate care as concept and action and to see how care can be expressed in different conditions. The dissertation contains a survey of non-feminist and feminist theories of care and an empirical study of views of care and caring acts in four professional groups: janitors, neighbourhood police, district nurses, and home-helpers. LÄS MER