Sökning: "våldsutsatta män"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden våldsutsatta män.

 1. 1. Mellan systerskap och behandling : Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor

  Författare :Sara Helmersson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; kvinnojour; socialtjänsten; stöd; samtal; behandling; violence in intimate relationships; abused women; women s shelter; social services; support; counselling;

  Sammanfattning : In Sweden, support for abused women has historically been a task for female volunteers in women’s shelters. However, due to amendments in the Social Services Act, some local municipalities have in recent years initiated services for people with experience of violence in intimate relationships, often women and men, abused as well as abusers. LÄS MER

 2. 2. "A suffering heart". On the health of women living with violence in Vietnam

  Författare :Viveca Larsson; Anders Möller; Kjerstin Dahlblom; Elisabeth Faxelid; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violence against women; family; health; Vietnam; enduring; suffering; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The present study addresses abused Vietnamese women’s experience of health, as well as other health problems and family conflicts, while also taking into consideration professional dealings with family violence. Women’s health in everyday life is largely affected when they are exposed to violence by their male partners. LÄS MER

 3. 3. Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy

  Författare :Kerstin E Edin; Ulf Högberg; Lars Dahlgren; Ann Lalos; Margareta Hydén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spouse abuse; pregnancy; prenatal care; midwifery; process assessment; professional practice; causality; gender identity; personal narratives; professional discourse.; Public health science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling var att undersöka partnerrelaterat våld mot kvinnor i Sverige från olika perspektiv och med ett särskilt fokus på graviditetsperioden. Syftet var: 1) att ta reda på barnmorskors erfarenheter, attityder och rutiner angående partnerrelaterat våld mot gravida kvinnor inom mödravården; 2) att utforska hur personer som arbetar inom olika program för våldsbenägna män (inom och utom kriminalvården) talar om manligt och kvinnligt och om partnerrelaterat våld, speciellt i förhållande till graviditet; och 3) att belysa kvinnors erfarenheter av att bli och vara gravid samtidigt som de var utsatta för våld i relationen, samt deras möten med barnmorskorna på mödravårdscentralen. LÄS MER

 4. 4. Violence against foreign-born women in Sweden

  Författare :Cecilia Fernbrant; Socialmedicin och global hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Key words: violence against women; foreign-born; mortality; gender equity; social isolation; Iraqi refugees; Thai women;

  Sammanfattning : Violence against women (VAW) is an increasing public health concern. Prevalence of such violence may potentially be greater among foreign-born women due to lack of empowerment and other contributing factors. Research concerning violence against foreign-born women in Sweden is scarce. LÄS MER