Sökning: "våld"

Visar resultat 16 - 20 av 136 avhandlingar innehållade ordet våld.

 1. 16. Könsmakt eller häxjakt? : Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor

  Detta är en avhandling från Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

  Författare :Gabriella Nilsson; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; motstånd; artikulering; antagonism; text; vetenskap; föreställningar; hegemoni; kvinnor; män; könspolitisk; politik; kvinnomisshandel; incest; utmaning; våldtäkt; våld;

  Sammanfattning : This dissertation is about the antagonistic conceptions of men’s violence against women – rape, incest and physical assault – as has been expressed by different actors in Sweden from 1975 – 2000. Mainly, my interest lies in how and why these conceptions have been articulated. LÄS MER

 2. 17. Huliganlandskapet medier, våld och maskuliniteter

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Aage Radmann; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; idrottsvåld; huliganism; media; maskulinitet; fotbollskultur;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to understand and explain how the narrative image of the Swedish hooligan and hooliganism is created and recreated in various (media) descriptions. The dissertation consists of four articles and one summarising chapter. LÄS MER

 3. 18. Multikulturella visioner hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Mikael Lorentzen; Kerstin Gynnerstedt; Tuija Nieminen; Hans Swärd; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Honour violence; Massmedia; Mass media; Newspapers; Pluralism Social sciences ; Hedersrelaterat våld; Mångkulturella samhällen; Socialpolitik Sverige; Socialt arbete i massmedia; Dagstidningar; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. LÄS MER

 4. 19. Talking violence, constructing identities young men in institutional care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kjerstin Andersson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER

 5. 20. Talking Violence, Constructing Identity Young Men in Institutional Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kjerstin Andersson; Karin Aronsson; James W. Messerschmidt; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER