Sökning: "våga flyga"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden våga flyga.

 1. 1. Att våga flyga. Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Mariann Enö; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; class; construction of subject; dialogue; developmental processes; education and care; gender; participatory research; preschool; profession; public and private sphere;

  Sammanfattning : A major aim initially was to create a forum for reflective dialogue on the preschool professions and how it is experienced on a dialy basis, so as to be able to investige how members of the preschool staff construct their professional subject. The following are major questions that were posed: How do preschool staff members talk about themselves, their profession and their work? In what way does reflective discussion contribute to the construction of a professional subject? The basic method adopted was that of participatory research. LÄS MER

 2. 2. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Mariann Enö; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : A major aim initially was to create a forum for reflective dialogue on the preschool professions and how it is experienced on a daily basis, so as to be able to investigate how members of the preschool staff construct their professional subject. The following are major questions that were posed: How do preschool staff members talk about themselves, their profession and their work? In what way does reflective discussion contribute to the construction of a professional subject? The basic method adopted was that of participatory research. LÄS MER