Sökning: "värnplikt"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet värnplikt.

 1. 1. Hemmet vid nationens skola : Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900-1920

  Författare :Elin Malmer; Yvonne Hirdman; Maria Sjöberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Revivalism; evangelicalism; conscription; gender; domesticity; brotherhood; patriarchal society; banal militarization; discourse analysis; Väckelsekristendom; värnplikt; genus; domesticering; broderskap; patriarkalism; banal militarisering; diskursanalys; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis is set within a framework of the revivalist Christians’ Inner Mission, and presents as a case-study their mission to conscripts stationed in military exercise areas and garrison towns across Sweden. The revivalists’ evangelical zeal is given special attention. LÄS MER

 2. 2. Från värnplikt till frivillighet : Hur en ny reformidé mötte den etablerade praktiken i Försvarsmakten

  Författare :Sophie Fredén; Tomas Müllern; Rolf Solli; Jönköping University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the summer of 2009, the Swedish Parliament decided to suspend the century-oldpractice of military conscription, and introduce all-volunteer forces. One year later,1 July 2010, the Swedish Armed Forces became an organization "as any other", thatshould attract, recruit and try to maintain its employees. LÄS MER

 3. 3. Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga

  Författare :Susanne Wollinger; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; discipline; hierarchy; ethnography; field-work; interviews; photo-documentation; social interaction; artillery; gender; men; time; Cultural anthropology; friendship; military service; conscription; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with young men who in the mid 1990s made their military service at a cannon company at Wende’s artillery regiment in the scanian town Hässleholm. ”Cannon” refers not only to cannons, but also to haubitses, grenade-throwers and other heavy arms. LÄS MER

 4. 4. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet

  Författare :Mats Aldén; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Conscience; Kristen teologi allmän; Moral Psychology; General; Ethics; Lutheran Ethics; Freedom of Conscience; Christian Ethics; Conscientious Refusal; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Moral science; Morallära;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse four conflicts and two concepts. Four conflicts of conscience found in Swedish society are studied in the second chapter. 2.2 - the state’s requirement that all male citizens do military service and the citizen’s right to refuse to do military service. LÄS MER