Sökning: "värktablett"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet värktablett.

 1. 1. Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Gustav Helldén; Britt Lindahl; Schoultz Jan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science of education; Human body; Lower secondary school; Understanding of the human body; Health; Digestive organs; Excretions organs; Painkiller; Naturvetenskapernas didaktik; förståelse; grundskolans senare del; människokroppen; hälsa; matspjälkning; utsöndringsorgan; värktablett; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling har fokus på 88 elevers föreställningar om vad som händer i kroppen då de äter en smörgås, dricker vatten och sväljer en värktablett. Sedan har jag studerat hur dessa föreställningar påverkar deras kunskaper vad det gäller kroppens fysiologi och deras ställningstagande i hälsofrågor. LÄS MER

 2. 2. Angiotensin converting enzyme inhibition and aspirin in congestive heart failure

  Författare :Tord Juhlin; Kardiologiska klinikens forskargrupp; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical trial; ARBs; renal function; congestive heart failure; ischaemic heart disease; NSAIDs; ACE-inhibitors; aspirin; dose dependency; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors act by decreasing production of angiotensin II and by potentiating the effects of bradykinin by inhibition of its breakdown. Bradykinin exerts part of its effects via vasodilating prostaglandins. Since the cyclooxygenase (COX)-inhibitors, e.g. LÄS MER

 3. 3. Environmentally Responsive Surface Coatings of Polyion-Surfactant Ion Complex Salts

  Författare :Charlotte Gustavsson; Fysikalisk kemi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymer; polyelectrolyte; surfactant; complex salt; surface coatings; phase behaviour; responsivness; hydration; SAXS; water-insoluble; solutes; liquid crystalline structures;

  Sammanfattning : Complexes formed between oppositely charged polyions and surfactant ions are known to have very rich phase behaviour in bulk solution. The work in this thesis investigates the possibilites of using such complexes as surface coatings. LÄS MER