Sökning: "värdenätverk"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet värdenätverk.

 1. 1. A Silent Revolution : The Swedish Transition towards Heat Pumps, 1970-2015

  Författare :Petter Johansson; Pär Blomkvist; Martin Vendel; Eric Giertz; Mats Fridlund; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; heat pumps; socio-technical transition; sustainability transition; industrial dynamics; value networks; coopetition; complementarities; strategic management; värmepumpar; socio-tekniska övergångar; hållbarhet; industriell dynamik; värdenätverk; coopetition; komplementariteter; företagsstrategi; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Currently, more than half of all Swedish single-family houses have an installed heat pump and more heat is supplied by heat pumps in Sweden than in any other nation. Despite the enormous impact of heat pumps on the Swedish energy system, the transition towards their use has gone relatively unnoticed. LÄS MER

 2. 2. Managing tensions in creative content development work : Cases from the media industry

  Författare :Sari Virta; Gregory F. Lowe; John Oliver; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This dissertation explores organisational tensions and their management in creative content development work in the context of creative industries, particularly media. The study focuses on the dynamic relationship and complexities between current business (exploitation) and future business (exploration), where tensions become managerial issues. LÄS MER