Sökning: "välfärdsmix"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet välfärdsmix.

  1. 1. Gamla och nya frivillighetsformer : Äldreomsorgshybrider växer fram

    Författare :Mairon Johansson; Kerstin Gynnerstedt; Stina Johansson; Växjö universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala frivilligorganisationer; äldreomsorg; frivilliga; volontärer; välfärdsmix; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : The interest for voluntary services in elderly care has increased in recent years and some have claimed that new types have emerged within the field. What’s new with these types of services? This licentiate dissertation focuses on the relationship between voluntary services and local authority elderly care in Sweden. LÄS MER