Sökning: "utveckling i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden utveckling i förskolan.

 1. 1. Grunden läggs i förskolan : Förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och dokumentation

  Författare :Katarina Emmoth; Monika Vinterek; Kenneth Ekström; Tomas Saar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; development; teaching; documentation; language; communication; mathematics; förskola; utveckling; lärande; dokumentation; språk; kommunikation; matematik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study investigates the views of pre-school pedagogues towards child development and learning, especially their thoughts on children’s development and experience of learning language, communication and mathematics. Furthermore, the study also examines what pedagogues think about documenting and analyzing children’s development and learning. LÄS MER

 2. 2. "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt " : Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

  Författare :Kerstin Bygdeson-Larsson; Gun-Marie Frånberg; Eva Alerby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The dimension of social interaction in pre-school; Resilient educational environment; Teacher-child interaction; Peer play and interaction; Mentalizing; Intersubjectivity; Activity system; Professional development; Special needs education; Samspelsdimensionen i förskolan; Resilient samspelsmiljö; Lärar-barn samspel; Barns lek och samspel; Mentalisering; Intersubjektivitet; Verksamhetssystem Professionsutveckling; Specialundervisning; Education; Pedagogik; Psychology; Psykologi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of the Educational Process Reflection (EPR) studies has been to develop a better understanding concerning interaction between adults and children and the conditions for children’s peer play and interaction within the pre-school arena. The ultimate goal of the present study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the dimension of social interaction between practitioners and children and between children, in order to consciously create a more healthy and inclusive experience for all children and especially for children at risk. LÄS MER

 3. 3. Förskollärare i tanke och i handling : en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan

  Författare :Ellinor Skaremyr; Tomas Saar; Anders Arnqvist; Polly Björk-Willén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Newly arrived children; communication; early childhood education; interaction analysis; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute with knowledge about newly arrived children’s participation in communicative events and the communicative tools that are being practiced by them. The study takes its starting point in a sociocultural perspective on learning and is informed by Vygotsky´s (1896-1934) thoughts on development, which is learning taking place in interaction between people in a sociocultural context. LÄS MER

 5. 5. Om barns anpassningsstrategier och utveckling : miljöfostran i förskolan

  Författare :Birgitta Bergsten; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER