Sökning: "utvärderingsmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet utvärderingsmetod.

 1. 1. Utvärdera Informationssystem : Pragmatiskt perspektiv och metod

  Författare :Jenny Lagsten; Göran Goldkuhl; Fredrik Karlson; Ola Henfridsson; Fredrik Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information systems; IS evaluation; evaluation method; pragmatism; evaluation use; Informationssystem; IS-utvärdering; utvärderingsmetod; pragmatism; utvärderingsbruk; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla en intressentbaseradutvärderingsmetod för att utvärdera informationssystem. Jag har valt attkalla utvärderingsmetoden för VISU (Verksamhetsutvecklande InformationssystemUtvärdering). LÄS MER

 2. 2. Informationssystem med verksamhetskvalitet : utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv

  Författare :Owen Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Den övergripande forskningsuppgiften för detta arbete är att diskutera och definiera begreppet verksamhetskvalitet samt att utveckla en utvärderingsmetod för att bedöma informationssystem med verksamhetskvalitet, utvärderingsmetoden har även prövats empiriskt i samband med två utvärderingstillfällen. Begreppet verksamhetskvalitet och utvärderingsmetoden baserar sig på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv på informationssystem och kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt

  Författare :Jenny Lagsten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Utvärdering har en underutnyttjad potential i form av ett kreativt verktyg för att skapa mer produktiva verksamheter. Produktiva i den bemärkelsen att verksamheten bättre stämmer överens med människors ändamål och arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Clustering in Swedish : The Impact of some Properties of the Swedish Language on Document Clustering and an Evaluation Method

  Författare :Magnus Rosell; Viggo Kann; Björn Levin; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Document Clustering; Language technology; Språkteknologi;

  Sammanfattning : Text clustering divides a set of texts into groups, so that texts within each group are similar in content. It may be used to uncover the structure and content of unknown text sets as well as to give new perspectives on known ones. LÄS MER

 5. 5. Household waste collection : factors and variations

  Författare :Lisa Dahlén; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Waste Science and Technology; Avfallsteknik;

  Sammanfattning : Ambitious household waste recycling programs have been introduced in Sweden and several other countries during recent decades. Many different waste- sorting and collection schemes have been developed, but the evaluation and comparison of the results is made difficult by the lack of comparable data. LÄS MER