Sökning: "utställning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet utställning.

 1. 1. ”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Journal - rekonstruktion av kropp och minne

  Författare :Jenny Wiklund; Katja Grillner; Daniel Koch; Staffan Henriksson; Eddie Weitzberg; Anders Magnusson; Jan Kaila; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; arkitektur; konst; medicin; medicinsk teknik; konstnärlig forskning; kropp; minne; spatial-estetisk poetik; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Projektet har utvecklats i interdisciplinärt samarbete mellan Jenny Wiklund och KTH, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Konsthögskolan, Aarhus Arkitektskole, och curator Jan Åman.Projektet har utvecklats skulpturalt vid Kungl. Konsthögskolan. LÄS MER

 3. 3. Concrete Fashion : Dress, Art, and Engagement in Public Space

  Författare :Kajsa G. Eriksson; Högskolan i Borås; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fashion design; contemporary art; dressed body; artistic research; public space; identity; performance; fashion design; documentation; engagement;

  Sammanfattning : This dissertation is an example of artistic research that explores the border between fashion design and contemporary art, in order to place situated bodily practices within the larger field of explor... mer ation and ideology, and to discover new formats. LÄS MER

 4. 4. Fatherhood Images and Ideals : Transforming, Circulating, and Responding to the Swedish Dads Photo Exhibition

  Författare :Sarah Jane Mitchell; Anette Wickström; Johanna Sjöberg; Allan Westerling; Helena Wahlström Henriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fatherhood; Childhood; Parenthood; Photo exhibitions; Swedish Dads; Swedish Institute; Visual culture; Nation branding; Faderskap; Barndom; Föräldraskap; Fotoutställningar; Swedish Dads; Svenska Institutet; Visuell kultur; Nation branding;

  Sammanfattning : Between 2016 and 2019, the Swedish state – via the Swedish Institute and Swedish embassies – circulated the ‘Swedish Dads’ photo exhibition to 54 countries. The exhibition was based on a photobook by the same name and featured photographs of Swedish fathers on parental leave with their children. LÄS MER

 5. 5. Dimmer på Upplysningen : text, form och formgivning

  Författare :Andreas Nobel; Helena Mattson; Katja Grillner; Gunilla Bandolin; Lars-Henrik Ståhl; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Art; Technology and Design; Konst; teknik och design; Design; Design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER