Sökning: "utomhuspedagogik"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet utomhuspedagogik.

 1. 1. Barn i natur och natur i barn : en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola

  Författare :Magdalena Sjöstrand Öhrfelt; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Outdoor education; Outdoor preschool; Outdoor pre primary school; Discourse analysis; Nature and child; Utomhuspedagogik; Diskursanalys; Textanalys; Förskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Handlingsburen kunskap : Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö

  Författare :Anders Szczepanski; Lars Owe Dahlgren; Arne Nikolajsen Jordet; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor education; learning environment; knowledge in action; body and movement; physical education; ecology; Utomhuspedagogik; lärande; lärmiljö; handlingsburen kunskap; kropp och rörelse; fysisk aktivitet; ekologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a licentiate dissertation consisting of a summarizing section and two free-standing but coherent articles, one of which has previously been published in ascientific journal while the other is accepted for publication. The unifying link is the theme of attempting to establish the kernel of outdoor education, as it isunderstood by teachers active in the field. LÄS MER